Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author: Katarzyna Sikora x
  • Life Sciences, other x
Clear All Modify Search
Open access

Monika Małecka, Anna Żółciak, Katarzyna Sikora and Zbigniew Sierota

Ocena występowania grzybni i owocników Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich w pniakach sosnowych po wykonaniu zabiegu ochronnego przed hubą korzeni