Search Results

1 - 3 of 3 items

  • Author: Karolina Piekarska x
Clear All Modify Search

Abstract

Introduction

Viral infections are the greatest threat to waterfowl and cause significant economic losses. Diagnosis and differentiation of three goose viruses is difficult in the field and often requires laboratory confirmation. Therefore, the aim of the study was to develop a triplex PCR and optimise its parameters for simultaneous detection of DNA of goose parvovirus (GPV), goose polyomavirus (GHPV), and goose circovirus (GoCV).

Material and Methods

The DNA of viruses isolated from field cases from the National Veterinary Research Institute’s own collection was used for the study. The primer attachment temperature, the number of reaction cycles, and the Taq DNA polymerase and Mg2+ concentrations were optimised. The sensitivity and specificity of this triplex PCR was also determined.

Results

Based on the obtained results, triplex PCR parameters were optimised for simultaneous detection of DNA of GPV, GHPV, and GoCV in one sample. The following PCR products of the expected size were obtained: GPV DNA of 806 bp, GoCV DNA of 571 bp, and GHPV DNA of 180 bp.

Conclusion

The developed triplex PCR method proved to be useful for simultaneous detection of infections with three waterfowl viruses and will be used in relevant laboratory diagnostics.

Abstract

Introduction: Avian reovirus (ARV) infections in poultry populations are reported worldwide. The reovirus belongs to the genus Orthoreovirus, family Reoviridae. The aim of the study was to evaluate the incidence of ARV infections in the poultry population based on diagnostic tests performed in 2010–2017.

Material and Methods: Samples of the liver and spleen were collected from sick birds suspected of ARV infection and sent for diagnostics. Isolation was performed in 5–7-day-old SPF chicken embryos infected into the yolk sac with homogenates of internal organs of sick birds. Four primer pairs were used to detect the σNS, σC, σA, and µA ARV RNA gene fragments. A nested PCR was used for the detection of the σNS and σC genes.

Results: In 2010–2017, ARV infection was found in birds from 81 flocks of broiler chickens and/or layers, 8 flocks of slaughter turkeys, and in 4 hatchery embryos at 17–20 days of incubation. The primers used in RT-PCR and nested PCR did not allow effective detection of ARV RNA in all virus-positive samples.

Conclusion: The problem of ARV infections in the poultry population in Poland still persist. The primers used for various ARV segments in RT-PCR and nested PCR did not allow effective detection of RNA in the visceral organs of sick birds. The presented results confirm the necessity of using classical diagnostic methods (isolation in chicken embryos, AGID).

Streszczenie

Niedożywienie jest istotnym problemem dotykającym chorych poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT). W okresie wczesnym po HCT, powikłania ze strony przewodu pokarmowego po postępowaniu przygotowawczym prowadzą do zmniejszonej podaży pokarmu i zaburzeń wchłaniania. Nasileniu niedożywienia sprzyja znacznie zwiększony katabolizm oraz rozwój choroby przeszczep przeciw gospodarzowi. Prowadzenie optymalnego leczenia żywieniowego pozostaje istotnym elementem opieki potransplantacyjnej. W pracy przedstawiono znaczenia regularnej oceny stanu odżywienia biorców HCT oraz omówiono dostępne metody leczenia żywieniowego. Żywienie doustne, które należy kontynuować tak długo jak jest to możliwe, można uzupełnić o preparaty wysokobiałkowe i wysokokaloryczne. Jeżeli żywienie doustne nie jest możliwe lub nie pokrywa zapotrzebowanie białkowo-kalorycznego, można rozważyć żywienie dojelitowe, jednak w praktyce klinicznej najczęściej stosowane jest żywienie pozajelitowe. W leczeniu żywieniowym chorych po HCT zastosowanie mogą znaleźć składniki immunomodulujące, w tym glutamina i kwasy tłuszczowe omega-3, oraz prebiotyki i probiotyki, które mogą korzystnie wpłynąć na skład mikrobiomu jelit.