Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author: Ewa Maria Pawlaczyk x
  • Life Sciences, other x
Clear All Modify Search
Open access

Ewa Pawlaczyk, Maria Bobowicz and Adolf Korczyk

Zmienność trzech naturalnych populacji Pinus sylvestris L. z różnych siedlisk Puszczy Białowieskiej oszacowana cechami igieł