Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author: Anna Wróbel x
  • Orthopaediatrics and Accident Surgery x
Clear All Modify Search
Open access

Jerzy Piechura, Anna Skrzek, Krystyna Rożek and Ewelina Wróbel

Zastosowanie zabiegów krioterapii miejscowej w terapii osób z zespołem bolesnego barku

Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów krioterapii miejscowej w leczeniu pacjentów z zespołem bolesnego barku wynikającego z patologii stożka rotatorów. Materiał i metody badań: 20 pacjentów z zespołem bolesnego barku poddano postępowaniu fizjoterapeutycznemu przez okres dwóch tygodni. Fizjoterapia obejmowała zabiegi krioterapii miejscowej oraz kinezyterapię. U wszystkich badanych przed i po fizjoterapii mierzono: czynny zakres ruchu w zespole stawów barku, siłę ścisku ręki, oceniano stopień natężenia bólu oraz wykonano wybrane testy czynnościowe. Wnioski: po zakończeniu postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów zanotowano zwiększenie siły mięśniowej i zmniejszenie dolegliwości bólowych. W badanej grupie płeć i wiek nie miały znaczenia w uzyskaniu lepszych efektów terapeutycznych.