Suchergebnisse

Ergebnisse 1 - 2 von 2

  • Autor: Marta Wojcieszczuk x
Alle zurücksetzen Suche ändern

Abstract

In the bi-factor experience (I-st factor . municipal sewage sludge dose: I . 0; II . 10; III . 20; IV . 30 t×ha.1; II . nd factor . texture: A . light soil, B . heavy soil) was examined for the influence of municipal sewage sludge from Deir the Ez the Zor City in Syria on solubility of chemical components in water, in the conditions of Syria climate. The results of conducted investigations did not prove in appointed proprieties a positive change of light and heavy soil. The salinity of soil grew independently from applied dose sewage sludge, it did not change significantly the organic carbon amount, but concentration and dissolubility, for example Zn, Pb and Na, in both soils grew.

Kształtowanie Się Niektórych Właściwości Chemicznych Gleb Piaszczystych Pod Wpływem Oddziaływania Niekontrolowanych Wysypisk Odpadów w Województwie Zachodniopomorskim