Cite

Download

Panovska Petrusheva, A., Kuzmanovska, B., Mojsova, M., Kartalov, A., Spirovska, T., Shosholcheva, M., Temelkovska Stevanoska, M., Zdravkovska, M., Dohchev, S., & Stankov, O. (2015). Evaluation of Changes in Serum Concentration of Sodium in a Transurethral Resection of the Prostate/ Евалуација На Промените Во Серумската Концентрација На Натриум При Трансуретралнa Ресекција На Простатa, PRILOZI, 36(1), 117-127. doi: https://doi.org/10.1515/prilozi-2015-0036