Preview Citation

Download

Burdyński, R., Banasiewicz, T., Marciniak, R., Biczysko, M., Szmeja, J., Paszkowski, J., Grochowalski, M., Maik, J., Majewski, P., Krokowicz, P., & Drews, M. (2011). Intestinal Pouch Complications in Patients Who Underwent Restorative Proctocolectomy for Ulcerative Colitis and Familial Adenomatous Polyposis in 1985-2008, Polish Journal of Surgery, 83(3), 161-170. doi: https://doi.org/10.2478/v10035-011-0025-5