Preview Citation

Download

Kupczak-Wiśniowska, B., Borgosz, J., Podsiadło, B., Serzysko, B., & Jędrkiewicz, E. (2017). Obesity in children - a problem of the contemporary civilization, Pielegniarstwo XXI wieku / Nursing in the 21st Century, 16(1), 44-50. doi: https://doi.org/10.1515/pielxxiw-2017-0007