Preview Citation

Download

Pristas, P., Kiskova, J., Timkova, I., Malinicova, L., Luptakova, A., Kusnierova, M., & Sedlakova-Kadukova, J. (2018). Genetic variability in Acidithiobacillus spp. – a working horse of environmental biotechnologies, Nova Biotechnologica et Chimica, 17(2), 125-131. doi: https://doi.org/10.2478/nbec-2018-0013