Preview Citation

Download

Pal-Val, P., Pal-Val, L., Natsik, V., Davydenko, A., & Rybalko, A. (2015). Giant Young’S Modulus Variations in Ultrafine-Grained Copper Caused by Texture Changes at Post-Spd Heat Treatment / Gigantyczne Zmiany Modułu Younga W Ultra Drobnoziarnistej Miedzi Spowodowane Przez Zmiany Tekstury W Trakcie Obróbki Cieplnej Po SPD, Archives of Metallurgy and Materials, 60(4), 3073-3076. doi: https://doi.org/10.1515/amm-2015-0491