Preview Citation

Download

Nó, M..L., Dirand, L., Denquin, A., & San Juan, J. (2015). Internal Friction and Dynamic Modulus in Ultra-High Temperature Ru-Nb Functional Intermetallics / Tarcie Wewnętrzne I Moduł Dynamiczny W Bardzo Wysoko Temperaturowych Funkcjonalnych Związkach Międzymetalicznych Z Układu Ru-Nb, Archives of Metallurgy and Materials, 60(4), 3069-3072. doi: https://doi.org/10.1515/amm-2015-0490