Preview Citation

Download

Pospiech, B. (2015). Separation Of Cadmium(II), Cobalt(II) And Nickel(II) By Transport Through Polymer Inclusion Membranes With Phosphonium Ionic Liquid As Ion Carrier / Separacja Jonów Kadmu(II), Kobaltu(II) I Niklu(II) W Procesie Transportu Przez Polimerowe Membrany Inkluzyjne Zawierające Fosfoniową Ciecz Jonową W Roli Przenośnika, Archives of Metallurgy and Materials, 60(4), 2933-2938. doi: https://doi.org/10.1515/amm-2015-0468