Preview Citation

Download

Kalandyk, B., Zapała, R., Kasińska, J., Wróbel, M., & Balicki, M. (2015). Microstructure and Mechanical Properties of High-Alloyed 23Cr-5Mn-2Ni-3Mo Cast Steel / Mikrostruktura I Właściwości Mechaniczne Wysokostopowego Staliwa 23Cr-5Mn-2Ni-3Mo, Archives of Metallurgy and Materials, 60(4), 2529-2534. doi: https://doi.org/10.1515/amm-2015-0410