Preview Citation

Download

Wittek, A..M., Burdzik, R., Folęga, P., Konieczny, Ł., & Łazarz, B. (2015). Influence of Production Process and Material Factors on Fatigue Strength of Tubular Stabilizer Bar / Wpływ Procesu Produkcyjnego I Czynników Materiałowych Na Wytrzymałość Zmęczeniową Stabilizatora Rurowego, Archives of Metallurgy and Materials, 60(4), 2485-2492. doi: https://doi.org/10.1515/amm-2015-0402