Preview Citation

Download

Dimitrova Ivanova, I., Atanasova, B., Dragneva, S., Vladimirova, L., Krastev, Z., Kostadinova, A., Ivanova, A., & Tzatchev, K. (2015). Serum and Urine Copper – Contamination and Stability, Acta Medica Bulgarica, 42(2), 49-60. doi: https://doi.org/10.1515/amb-2015-0018