Cite

Download

Hus, I., Drozd-Sokołowska, J., Gil, L., Lech-Marańda, E., Giannopoulos, K., Giebel, S., Jurczak, W., Wróbel, T., Zaucha, J., & Robak, T. (2019). Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Acta Haematologica Polonica, 50(2), 51-56. doi: https://doi.org/10.2478/ahp-2019-0009