Preview Citation

Download

Link-Lenczowska, D., & Sacha, T. (2018). Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku w oparciu o wskaźniki prognostyczne IPSS, DIPSS oraz MIPSS, Acta Haematologica Polonica, 49(3), 140-146. doi: https://doi.org/10.2478/ahp-2018-0021