Browse

51 - 60 of 80 items :

  • Engineering, other x
  • Business Management x
  • Materials Sciences x
  • Engineering x
Clear All

Rezumat

Datorită degradării în timp a îmbrăcăminților rutiere, trebuiesc adoptate măsuri pentru reabilitarea acestora cu costuri cât mai mici. Una din soluțiile des utilizate îl reprezintă așternerea covoarelor asfaltice peste cele degradate. Problema principală care apare în cazul acestei soluții este transmiterea fisurilor din stratul existent în covorul de protecție (fisurare reflectivă).

Adoptarea soluției optime în cazul straturilor asfaltice de protecție, din punct de vedere al comportării la fisurare, scade considerabil costurile de întreținere/reabilitare a structurii rutiere existente. De aceea sunt necesare studii experimentale efectuate în laborator, care presupune costuri mici, dar și o perioadă mai scurtă de timp față de sectoarele experimentale.

În cadrul încercărilor de laborator efectuate, s-a urmărit și măsurat parametrii fisurării: deschiderea și lungimea fisurii în mixtură, deschiderea fisurii betonului, deformația probei și numărul de cicluri. Interpretarea acestor parametri, prin stabilirea unor legi de evoluție a acestora, ne poate oferi o imagine a modului în care fisura se transmite din betonul de ciment prefisurat în stratul de protecție și apoi se propagă pe întreaga grosime a acestuia.

Se poate astfel stabili care este rețeta de mixtură asfaltică care se comportă cel mai bine la acest tip de fisurare, evitându-se astfel adoptarea unei soluții neadecvate care atrage după sine costuri ridicate de întreținere.

Abstract

Flexible or asphalt concrete pavement is the paving system most widely adopted all over the world. It has been recognized that there are many different types of the factors affecting the performance and durability of asphalt concrete pavement, including the service conditions, such as: the variation of temperature from mild to extremes and the repeated excessive axle loading as well as the inadequate quality of the raw materials. All of these when combined together are going to accelerate the occurrence of distresses in flexible pavement such as permanent deformation and fatigue cracking. As the result, there has an urgent need to enhance the ability of asphalt concrete mixture to resist distresses happened in pavement. Use of additives is one of the techniques adopted to improve pavement properties. It has been found that hydrated lime might be one of the effective additives because it is widely available and relatively cheap compared to other modifiers like polymers. This paper presents an experimental study of the hydrated-lime modified asphalt concrete mixtures. Five different percentages of the hydrated lime additive were investigated, namely (1, 1.5, 2, 2.5 and 3 percent). The hydrated lime additive was used as partial replacement of limestone filler by total weight of the aggregate. The designed Hot Mix Asphalt (HMA) concretes are for the application of three pavement courses, i.e. Surface, Leveling and Base. These mixtures are designed and tested following Marshall procedure and uniaxial repeated loading to evaluate permanent deformation at different temperatures of 20°C, 40°C and 60°C. The experimental results show that the addition of hydrated lime as a partial replacement of ordinary limestone mineral filler results a significant improvement on mechanical properties and the resistant to permanent deformation of the designed asphalt concrete mixtures.

Rezumat

În cadrul articolului cu titlul „Beton monolit versus beton prefabricat la execuția în consolă a podurilor” vor fi abordate o serie de probleme care apar atât la proiectarea cât şi la execuţia structurilor de poduri din beton precomprimat utilizând metoda execuţiei în consolă.

Această metodă a revoluţionat podurile din beton, din punct de vedere al deschiderilor şi al uşurinţei traversării unor obstacole dificile. În afara avantajelor realizării unor structuri din beton monolit prin execuţie în consolă, utilizarea elementelor prefabricate conduce la micşorarea semnificativă a timpului de execuţie şi la diminuarea problemelor care pot apărea din cauza curgerii lente şi a contracţiei betonului.

Materialul prezentat în cadrul articolului cu titlul „Beton monolit versus beton prefabricat la execuția în consolă a podurilor” va prezenta principiul metodei de execuţie în consolă, avantajele utilizării acestei metode, cazurile particulare pentru care se pretează o astfel de structură, scheme statice şi secţiunile transversale adoptate pentru acest tip de structuri, cât şi modul de îmbinare al tronsoanelor prefabricate în funcţie de generaţia din care fac parte.

De asemenea, se va prezenta un studiu de caz în care vor fi analizate cele doua variante de execuție în consolă (turnare monolită a tronsoanelor respectiv montare de tronsoane prefabricate) și vor fi prezentate concluzii privind oportunitatea utilizării uneia dintre cele două variante.

Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatul încercărilor efectuate la cicluri cinematice cu deplasări instantanee armonice pentru elemente elastomerice cu rol de izolare dinamică în conformitate cu SR EN 1337-3 şi SR EN 15129. Valorile amortizării interne determinate pe standuri de încercare în condiţiile din documentele de referinţă trebuie corelate cu valorile sistemului de dispozitive antiseismice elastomerice ce echipează un sistem dinamic supus acţiunilor seismice exterioare.

În acest caz, pentru fiecare situaţie reală, proiectantul trebuie să realizeze corelaţia dintre cele două valori ale amortizării obţinute în laborator cu amortizarea specifică sistemului structural care este supus acţiunilor dinamice exterioare. Din lucrare rezultă echivalenţa necesară astfel încât, valorile experimentale să poată fi corectate în mod riguros şi să poată reprezenta parametrii reali ce trebuie luaţi în calcul.

Rezumat

Lucrarea prezintă strategia complexă utilizată pentru stabilizarea unei alunecări majore de teren produse în timpul unei lucrări de remodelare a unui deal pe traseul autostrăzii Orăştie-Sibiu. Litologia locală, împreună cu influenţa schimbării stării de eforturi şi comportamentul special al argilelor structurate, au condus la proiectarea şi implementarea unor măsuri de stabilizare din partea constructorului "Astaldi".

Se prezintă câteva investigaţii suplimentare in-situ şi de laborator, precum şi principalele tipuri de lucrări care au condus la stabilizarea taluzului, analizate atât în condiţii statice, cât şi dinamice.

Rezumat

Materialele geosintetice sunt utilizate la scară largă în lucrările de infrastructura transporturilor şi protecţia mediului.

Armăturile din geosintetice permit realizarea unor lucrări inginereşti dificile şi chiar imposibil de realizat, cum ar fi execuţia de terasamente pe terenuri slabe sau foarte slabe de fundare sau construcţia de lucrări de susţinere complexe.

Interacţiunea geosintetic - pământ (frecarea între feţe şi/sau caracteristicile de încleştare) reprezintă un element cheie ce joacă un rol important în cazul structurilor din pământ armat sau în alte aplicaţii unde este importantă rezistenţa materialului geosintetic la alunecare sau smulgere.

De asemenea, fluajul sub acţiunea încărcărilor de lungă durată reprezintă una dintre cele mai importante proprietăţi a materialelor geosintetice utilizate ca armături. Încercarea la fluaj permite stabilirea duratei de exploatare a lucrărilor care înglobează materiale geosintetice.

Încercările efectuate pe materialele geosintetice trebuie să fie în conformitate cu cerinţele unei anumite aplicaţii practice şi să aibă ca scop comun alegerea celei mai potrivite soluţii. De exemplu, în cazul unei lucrări de armare a unui masiv de pământ, este necesară atât cunoaşterea caracteristicilor de tip efort - deformaţie ale materialului geosintetic utilizat, cât şi determinarea parametrilor de interacţiune pământ-material geosintetic.

În lucrare se prezintă încercările de performanţă efectuate pentru ansamblul pământgeogrilă în cadrul acestui studiu, precum şi rezultatele obţinute şi concluzii privind utilizarea geogrilelor în cadrul lucrărilor de îmbunătăţire a caracteristicilor pământului. Este evidenţiat rolul unei selecţii corecte a materialului geosintetic care urmează a fi utilizat pentru lucrări de pământ armat.

Rezumat

Durabilitatea este un termen folosit tot mai des în ultima vreme, acesta bazându-se pe trei tipuri de factori: sociali, economici și de mediu. Sistemele durabile de transport duc la creșterea coeziunii sociale, reduc problemele de mediu și ajută la crearea unei economii mai eficiente. Transportul durabil constă într-un sistem complex, care este proiectat pentru a asigura nevoile de mobilitate ale generațiilor prezente, fără a deteriora factorii de mediu și de sănătate. Prin îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea consumului de materiale, acesta trebuie să fie capabil să îndeplinească în condiții optime, nevoia de mobilitate pentru generațiile viitoare. Sistemul de transport actual din țara noastră nu are un caracter de durabilitate.

Acest articol încearcă să identifice o serie de probleme și disfuncționalități ale sistemelor de transport, din perspectiva unui sistem de transport durabil. Pentru alinierea la standardele Uniunii Europene este necesar să se ia măsuri pentru îmbunătățirea actualului sistem de transport.

Soluțiile propuse trebuie să fie soluții ecologice, social și economic viabil echitabile. Există o serie de beneficii prin implementarea unui astfel de sistem, atât directe, cât și indirecte: un cost redus de transport, confort sporit, mai puțină poluare a mediului, reducerea accidentelor rutiere. Durabilitatea rețelelor de drumuri este atât o provocare cât și o necesitate a zilelor noastre.

Abstract

The benefits of WMA technologies include reduced fuel usage and emissions in support of sustainable development, improved field compaction, which can facilitate longer haul distances and cool weather pavement, and better working conditions. Since this is a relatively new technology, it is necessary to determine the behavior and the performances of this type of asphalt mixture depending on additive percent.

These technologies tend to reduce the viscosity of the asphalt and provide for the complete coating of aggregates at lower temperatures. WMA is produced at temperatures 20 to 30°C lower than typical hot-mix asphalt (HMA).

The paper presents the results obtained in the Road Laboratory of Technical University of Civil Engineering Bucharest on an asphalt mixture with fibers (MASF16) prepared according to the “warm mix” technology with chemical additive. Different percent of additive are used in laboratory to draw up the “master curves” of asphalt mixture obtained by 4PB-PR stiffness modulus results.

Abstract

The paper gives an overview of concrete noise barrier application in several EU countries and in Croatia. It describes a process of introducing different noise protection solutions on Croatian market in the phase of intensive motorway construction in recent years. Namely, an extensive motorway network has been constructed in Croatia in the last 10 years. Following the process of motorway construction, noise protection walls have also been erected. Usage of different building materials and installation processes as well as variations in building expenditures has led to a comparative analysis of several types of noise protection solutions (expanded clay, wood fibre) including a new eco-innovative product RUCONBAR, which incorporates rubber granules from recycled waste tyres to form a porous noise absorptive layer.

Abstract

Road bridges with steel arches are used efficiently for medium and large spans. These solutions show advantages determined by the arches geometry, by the number and distributions of hangers and by the form and type of the arches bracing system.

The appearance of the welding as standard connection procedure for steel bridges, for road bridge decks two solutions are mainly used:

- the solution with a concrete slab acting together with the stringers and cross beams (the composite solution);

- the solution with orthotropic deck (the orthotropic deck consists in a network formed by the continuous longitudinal stiffeners and cross beams connected at the upper part by a steel plate).

In this paper a comparative study of the strength and fatigue checks performed on the new road bridge over river Argeşel near Mioveni in Argeş county is presented. The results are obtained using the Romanian standards STAS 1844-75 and SR 1911-1998 and the European norms SR EN 1990, SR EN 1993 and SR EN 1994. The deck was designed with two parallel steel arches, which are sustaining through vertical hangers a concrete slab connected with steel girders at the way level.

The aim of the paper is to outcome the safety factors obtained from checks performed on steel hangers using the Romanian standards with respect with those obtained using Eurocodes.