Browse

You are looking at 81 - 90 of 95 items for :

  • Architecture and Design, other x
Clear All
Open access

Artur Szklener

"Barkarola Fis-dur" op. 60 Chopina. Pieśń sentymentalna czy romantyczny poemat?

Open access

Maciej Białas

Chopin w krainie mitu

Open access

Andrzej Tuchowski

Chopin w refleksji estetycznej i twórczości kompozytorskiej Karola Szymanowskiego

Open access

Mariusz Dubaj

Chopinowskie szkice analityczne: 4 "Scherza", 4 "Ballady", "Fantazja f-moll", "Barkarola Fis-dur"

Open access

Jerzy Żywicki

UMCS w obiektach zabytkowych. Budowa gmachu Rządu Gubernialnego Lubelskiego

Open access

Agnieszka Skrobas

Sławomir Marzec, Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008

Open access

Tomasz Jasiński

Siedem śpiewów historycznych w rękopiśmiennym wirydarzu poetyckim z Lubelszczyzny końca XIX wieku. Do pamiątek polskiej tradycji pieśniowej

Open access

Ewa Letkiewicz

Recepcja antyku w biżuterii Europy u progu czasów nowożytnych

Open access

Renata Gozdecka

Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej. Frieden als Gegenstand einer interkulturellen, künstlerischen Pädagogik, Jarosław Chaciński, red. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007

Open access

Marek Letkiewicz

Oskar Fischinger — Czarodziej z Friedrichstrasse