Browse

81 - 90 of 95 items :

  • Architecture and Design, other x
Clear All
Norwid - Chopin. Correspondence of Hearts and Arts

Norwid - Chopin. Korespondencja serc i sztuk

Open access
On Musical Fragments Written by Chopin on the Last Page of Trio in G minor Op. 8

O fragmentach muzycznych Chopina z ostatniej karty "Tria g-moll" op. 8

Open access
Problems Concerning the Reception of Chopin's Work (as Exemplified by the Reception of Polonaises Op. 40)

Z zagadnień recepcji twórczości Chopina (na przykładzie recepcji "Polonezów" op. 40)

Open access
"The Raising of the Cross" in the Exordium of Fryderyk Chopin's Polonaise in F sharp minor Op. 44

"Podniesienie krzyża" w exordium "Poloneza fis-moll" op. 44 Fryderyka Chopina

Open access
Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Dramma per musica, cz. 1, [w serii:] Historia muzyki XVII wieku, t. 5, Muzyka we Włoszech, red. Zygmunt M. Szweykowski, Musica Iagellonica, Kraków 2008

Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Dramma per musica, cz. 1, [w serii:] Historia muzyki XVII wieku, t. 5, Muzyka we Włoszech, red. Zygmunt M. Szweykowski, Musica Iagellonica, Kraków 2008

Open access
Classical Music on Television. Problems and Hopes

Muzyka poważna w telewizji. Problemy i nadzieje

Open access
The Concept of Metaphor in the Language of Polish Art Critics in the Second Half of the Nineteen-Fifties

Pojęcie metafory w języku polskiej krytyki artystycznej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku

Open access
In decimis. On the Specificity of "German" Polyphony towards the End of the Fifteenth Century

In decimis. O specyfice "niemieckiej" polifonii u schyłku piętnastego wieku

Open access
In-Service Teacher Training Centers as A Form of Professional Improvement of Drawing and Art Education Teachers (1945-1989)

Ośrodki metodyczne jako forma doskonalenia pracy zawodowej nauczycieli rysunku i wychowania plastycznego (lata 1945-1989)

Open access
Oskar Fischinger — the Wizard of Friedrichstrasse

Oskar Fischinger — Czarodziej z Friedrichstrasse

Open access