Browse

You are looking at 91 - 95 of 95 items for :

  • Architecture and Design, other x
Clear All
Open access

Anna Żukowska

Ośrodki metodyczne jako forma doskonalenia pracy zawodowej nauczycieli rysunku i wychowania plastycznego (lata 1945-1989)

Open access

Ryszard Wieczorek

In decimis. O specyfice "niemieckiej" polifonii u schyłku piętnastego wieku

Open access

Piotr Majewski

Pojęcie metafory w języku polskiej krytyki artystycznej w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku

Open access

Maciej Białas

Muzyka poważna w telewizji. Problemy i nadzieje

Open access

Tomasz Jasiński

Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Dramma per musica, cz. 1, [w serii:] Historia muzyki XVII wieku, t. 5, Muzyka we Włoszech, red. Zygmunt M. Szweykowski, Musica Iagellonica, Kraków 2008