General Government Debt and Budget Deficit as Threats to Economic Security of the European Union Countries

Open access

Abstract

The aim of the article is to present budget deficit and government debt in the European Union member states, with particular consideration of the countries that belong to the PIIGS group. This paper has focused on the scale of these phenomena, on their reasons and on some attempts made to improve the unfavourable situation. In the main thesis presented in the article, it is stated that budget deficit and general government debt come as significant threats to economic security of the European Union (EU) countries. The research methods that have been applied in the study involve descriptive analysis and statistical data analysis.

Górniewicz, G. (2012), Dług publiczny. Historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski.

Górniewicz, G. (2014), Kryzys finansów publicznych Grecji. [in] Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz: Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 37-52.

Górniewicz, G. (2016), The problem of general government debt in PIIGS groups contries with the special attention paid to Greece. [in] Central European Review of Economics & Finance, Radom: Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities, 29-40.

Mucha–Leszko, B., & Kąkol, M. (2011), Portugalia w unii walutowej – problemy gospodarcze i kryzys finansów publicznych, [in] Ekonomista, no. 4, 600-631.

Perczyński, M., (1990), Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, Warsaw, The Polish Institute of International Affairs

Rapkiewicz, M. (2010), Tonąca Zielona Wyspa, In Gazeta Finansowa, no. 45, 10.

Roubini, N., & Mihm, S. (2011), Ekonomia kryzysu, Warszawa, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Sadecki, B. (2010), PIGS i rozhulane budżety, [in] Bank, no. 5, 57 – 58.

Żukrowska, K. (2013), Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa. In K. Raczkowski, K. Żukrowska,& M. Żuber, Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, Warszawa: Difin.

International Monetary Fund, (2012), Spain: Financial Stability Assessment, https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr12137.pdf (20th Oct. 2018)

The Economist, (2018), Italy announces a budget that could wreck its economy, https://www.economist.com/europe/2018/09/28/italy-announces-a-budget-that-could-wreck-its-economy (20th Nov. 2018)

www.euronews.com (5th June 2018)

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 30 30 27
PDF Downloads 39 39 29