Selfie at a Museum: Defining a Paradigm for an Analysis of Taking (Self-Portrait) Photographs at Museum Exhibitions

Open access

Abstract

Due to the development of social media, posting one's photos is becoming increasingly popular; they often take the form of, so called, ‘selfie’. The phenomenon of photographing oneself has also occurred in cultural institutions, including museums. The museums are implementing various strategies of reacting to people taking pictures of themselves with exhibits at the background. The article presents an analysis of these reactions, and, based on that, various ways of defining the functions and role of the contemporary museum. The author also attempts to provide an answer to the following question: is posting photographs by visitors an element of creating their own image (‘the Culture of Narcissism’), or is it rather a form of interaction with heritage, of a dialogue with the presented contents (‘remix culture’)?

Bogunia-Borowska M., Sztompka P. (eds.), 2012, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

Bourdieu P., 2012, Społeczna definicja fotografii, [in:] M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka (eds.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.

Dziuban A., 2013, Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Jacyno M., 2007, Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa.

Jenkins H., 2007, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Konecki K., 2005, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, Przegląd Socjologii Jakościowej, I, 1.

Maźnica Ł., 2016, Selfie w muzeach – analiza zjawiska w kontekście działalności i roli społecznej muzeów, [in:] G. Stunża, K. Stachura (eds.), Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk.

Nacher A., Gulik M., Kaucz P., 2011, Post-teorie i re-praktyki. Wprowadzenie do remiksu, [in:] M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak (eds.), Remiks. Teorie i praktyki, Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba, Kraków.

Piejko M., 2008, Skarby pamięci. Socjologiczna analiza fotografii rodzinnej, Przegląd Socjologii Jakościowej, IV, 3.

Sontag S., 2017, O fotografii, Karakter, Kraków.

Soulages F., 2005, Estetyka fotografii. Strata i zysk, Universitas, Kraków.

Szpunar M., 2016, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wyd. AGH, Kraków.

Wagner E., 2015, Selfie Society: Narcissism and the Celebration of Mediocrity, Kindle Edition.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 129 18
PDF Downloads 112 112 22