Accounting practitioners perception over the impact of IFRS implementation on the performance of entities in the construction sector from the western region of Romania

Open access

Abstract

Through this paper, we want to identify the correlations between the benefits and costs of adopting IFRS standards in construction entities in the Western Region of Romania and their performance, using the Pearson correlation coefficient, which measures and describes the direction, degree and form of the association between two variables, thus obtaining high, reasonable, weak and very weak links between the benefits / costs and the performance of the entity.

The tool used in the research undertaken by construction companies is the questionnaire.

The questionnaire “On the Costs and Benefits of IFRS in Construction Companies in the Western Region of Romania” was disseminated among professional accountants in order to identify the perceptions of economists operating in construction companies in the Western Region Romania on the costs and benefits of implementing international standards. Thus, through this paper we aim to identify the correlations between the following benefits and costs:

  • - Benefits of implementation: comparability of information, increased transparency, increased access to capital, cost savings, reduction of informational asymmetry,

  • - Implementation costs: IFRS readiness level, complexity of standards, link between accounting and taxation, existing accounting tradition, costs associated with IFRS conversion, and

  • - Performance of the entity viewed from the perspective of: total revenue and turnover. In the research, we chose to present the analysis of compared to both the total revenues and the turnover, because the difference between the two economic-fiscal indicators is mainly represented by the financial revenues and the incomes from the disposals of assets.

[1] Burca, V., Cotlet, D. (2014). Considerations on IASB Recent Issued Standards. Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad, Vol.24, No 1, 72-95.

[2] Cernusca L., David D., Nicolaescu C., Gomoi B. (2016). Empirical study on creative accounting phenomenon. Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad, Vol.26, Issue 2, 63-87.

[3] Deac M., (2013) Romanian accounting – a tale of two standards, Annals of University of Petroșani, Economics, 13(1);

[4] Mateş D., Domil Aura, Artene A., Hlaciuc Elena, Grosu Veronica, Tamba A., Breban Veronica, Puşcaş Adriana, Ursachi Antonela, Socoliuc M., Bogdan Oana, (2016), Contabilitatea şi gestiunea fiscală a entităţilor economice, ed. Eurostampa, Timişoara;

[5] Păunescu Mirela (2015) Implicaţii fiscale ale Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi aplicarea IFRS 1, Colecţia cercetare avansată postdoctorală în ştiinţe economice, Ed. ASE, Bucureşti;

[6] Rusu Alina, Adoptarea normelor IAS/IFRS – Premisă a creşterii gradului de comparabilitate a informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale, disponibil online: http://www.bursedoctorale.ro/public/documente/conferinte/1332930586_articol_ADOPTAREA%20NORMELOR%20IAS.pdf

[7] ***O.M.F.P. nr. 1121/2006 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 12 iulie 2006;

[8] ***O.M.F.P. nr. 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară emis de MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE PUBLICAT și publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 424 din 26 iunie 2012;

[9] *** O.M.F.P. nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

[10] ***O.M.F.P nr. 2844/2016 din 12 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 din 19 decembrie 2016

[11] ***O.M.F.P. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014;