Tax evasion between fraud and legality

Open access

Abstract

This paper focuses on detailing the general coordinates regarding tax evasion and the necessity of creating a common unitary European legal framework. Accounting information might mirror erroneously in a certain measure the micro to macroeconomic tendency of fraud by showing a gross image of available resources. It is of the utmost importance to become fully aware of causes for illicit practices, ways to fight any fraud attempts and to evaluate the accounting mechanism that both creates and identifies tax evasion.

[1] Anghelache G., Beleanu, P., (2003), Finanţele publice ale României, Editura Economică, Bucureşti.

[2] Anghelache C., (2005), România 2005-Starea economică la a câta schimbare?, Bucureşti, Editura Economică.

[3] Balaban, C., (2003), Evaziune fiscală-Aspecte controversate de teorie şi practică judiciară, Bucureşti, Editura Rosetti.

[4] Beju, V., (2006), Resursele financiare publice-Evaziunea fiscală şi corupţia, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.

[5] Beju, V., (2002), Metode şi tehnici fiscale, Târgu Mureş, Editura Dimitrie Cantemir.

[6] Beleanu, P., Anghelache, G. (2005), Finanţe publice, Editura Economică, București

[7] Brezeanu P., Şimon I., Celea, S., (2005), Fiscalitate europeană, Bucureşti, Editura Economică.

[8] Dăianu, D., Vrânceanu, R., (2000), România şi Uniunea Europeană – inflaţia, balanţa de plăţi, creşterea economică, Editura Polirom, Bucureşti

[9] Hoanţă N., (2000), Economie şi finanţe publice, Iaşi, Editura Polirom.

[10] Lazăr, D.T., Inceu, A., Moldovan, B., (2009), Finanţe și bugete publice, ediţia a 3-a, Editura Accent, Cluj-Napoca

[11] Minea Ş.M, Chiriac L.T, Costaş, F.C., (2005), Dreptul finanţelor publice, Cluj – Napoca, Editura Accent.

[12] Moraru Dan, Mihai Nedelescu, oana Preda, Cristina Stănescu, (2006), Finanţe publice, Bucureşti, Editura Economică.

[13] Moșteanu, T., Finanţe publice – note de curs și aplicaţii pentru seminar – ediţia a III-a revizuită, Editura Universitaria, București, 2011.

[14] Rosen, H., (2005), Public Finance, Editura McGraw-Hill International Edition

[15] Schneider, F., (2011), The shadow economy in Europe, University of Linz, Austria

[16] Văcărel I., (2007), Finanţe publice, Editura Didactică și Pedagogică, București

[17] Studii financiare (Financial Studies), 2008, vol. 12, issue 14, pp.20-50

[18] *** European Comission (2014), Annual Growth Survey, Brussels

[19] *** European Budget 2010 Financial Report, Brussels

[20] *** Revista tinerilor economişti, (2004), An II-Nr.3, Universitatea din Craiova, Facultatea de ştiinţe economice.

[21] *** Revista „eFinance”, (2006-decembrie), Bucureşti.

[22] *** Revista „Euroconsultanţa - Ghidul firmei”, (2006) noiembrie - decembrie, Bucureşti.