Energetic and Ecological Analysis of Energy Saving and Passive Houses

Open access

Abstract

In this paper results of influence of building-installation system parameters on value of energetic coefficients were calculated. Three types of buildings (standard, energy saving and low energy) with heating surface of 100, 150 i 200 m2 were used. The above types of buildings differ on thermal barrier and heating system efficiency. The influence of the gravity and mechanical ventilation systems on the final heat energy of different kinds of houses was shown. Parameters of the certificate for energy characteristics of building were used. Mathematics models of influence of thermal barrier parameters and heating surface on the value of energy characteristics, namely final energy EF, primary energy EP and useful energy EU were established. Influence of such parameters as heating energy factors, ventilation system and energy sources on the energy efficiency improvement of buildings was analyzed. The building environmental assessment system was proposed on the base of energetic and ecological analysis of houses.

[1] Seria Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa. (2010). Zrównoważone budownictwo. Warszawa: ITB.

[2] Feist, W., Munzenberg, U., Thumulla, J., Schulze Darup, B. (2006). Podstawy budownictwapasywnego. Gdańsk: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego. Dipl. Ing. Gunter Schlagowski Sp. z o.o.

[3] Górzyński, J. (2007). Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.

[4] Wojcikiewich, M., Sanytsky, M., Pozniak, O. (2009). Analiza zewnętrznych przegród budowlanych w domach energooszczędnych. Energia i Budynek, 6, 31-33.

[5] Wojcikiewich, M., Sanytsky, M., Sekret R. (2010). Wpływ Parametrów Systemu Instalacyjnego na Wskaźniki Energetyczne Budynków Jednorodzinnych. In I. Konferencja NaukowaBudownictwo Energooszczędne. Suwałki 2010 (85-92). Poland.

[6] Praktyczny poradnik. (2011). Świadectwa charakterystyki energetycznej. ., Łódź: ArCADiasoft Chudzik sp. J.

[7] Shlagowski, G. (2011). Passive Building - a Comfort in any Season. EkOinform, 3, 54-55. Lviv.

[8] Lis, P., Sekret, R. (2008). Budynki o radykalnie obniżonym zapotrzebowaniu na energię. In Bobki, T. & Rajczyka, J. (Eds.), Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym (199-208). Częstochowa.

[9] Vincekova, S., Kridlova Burdova, E. (2008). Building environmental assessment - state of art. In Bobki, T. & Rajczyka, J. (Eds.), Budownictwo o zoptymalizowanym potencjaleenergetycznym (333-338). Częstochowa.

[10] Senitkova, I. (2005). Perceived Indoor Air Quality-Suistainable Buildings and Indoor Environmental Engineering. In Supplementary Issue Containing Scientific Papers of 10th Rzeszow-Lviv-Kosice Conference. Kosice, 2005, (125-136).

Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering

The Journal of Technical University of Kosice

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 83 80 6
PDF Downloads 31 31 2