Methods of Assessing the Risks Associated with Lack of Water Supplies, Water Safety Plan for National Conditions

Open access

Abstract

Article shows the desire to obtain risk-control options, and bringing it to a tolerable level. Subjects were ways of managing and dealing with risk. Methods of dealing with aspects of the protection of industrial buildings and high-risk critical infrastructure vulnerability analysis methodology to the loss of integrity. Also a set method to deal with aspects of the protection of industrial buildings and high-risk critical infrastructure that is the analysis of susceptibility to loss of integrity. The article also presents the basic principles of water safety plan based on national and foreign research publications. In the next part of article WSP methodology was concluded, outlining the actions which use significantly reduces the risk of threats that could lead to supply of contaminated tap water or total interruption of its supply. In further considerations the most important steps in creating WSP were presented. In the final section the principle of modular computer system operation that is used for network management for urban water supply in Rzeszow was presented.

[1] Rak, J. (2005). Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Wydawnictwo-Drukarnia LIBER DUO KOLOR.

[2] Godfrey, S., Howard, G. (2004). Water Safety Plans (WSP) for Urban Piped Water Supplies inDeveloping Countries. Loughborough University.

[3] Kolonko, A. (1998). Klasyfikacja bezodkrywkowych metod przywracania sprawności technicznej rurociągów podziemnych Gaz. Woda i Technika Sanitarna, Volume 2.

[4] Asklew, T., Kalinowski, M. (1996). Konferencja pt. „ Modernizacja komunalnych wodociągów i kanalizacji - aspekty finansowe, organizacyjne i techniczne. Warszawa.

[5] Kolonko, A., Madryas, C. (2006). Renowacja przewodów wodociągowych metodącementowania. Bielsko-Biała.

[6] Jabłonowski, P., Kwietniewski, M., Leśniewski, M., Rechnio, T. Badania niezwodności elementów sieci kanalizacji rozdzielczej w Wołominie. In VI Konferencja Naukowo Techniczna Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, Marzec 2006, Wisła.

[7] Rak, J. (2004). Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

[8] Godfrey, S., Howard, G. (2004). Water Safety Plans (WSP) for Urban Piped Water Supplies inDeveloping Countries. Loughborough University.

[9] Kołodziński, E., Fedorowicz, R., Malinowska, A. (2000). Komputerowe wspomaganie zarządzania eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. In Materiały I Sympozjumnaukowego Systemy Informacji o Terenie w zarządzaniu, dowodzeniu i kierowaniu, Jelenia Góra.

[10] Tchórzewska-Cieślak, B. (2008). Niezawodność i bezpieczeństwo systemów komunalnych, naprzykładzie systemu zaopatrzenia w wodę. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering

The Journal of Technical University of Kosice

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 141 141 11
PDF Downloads 38 38 8