Influence of Visitors’ Flows on Indoor Air Quality of Museum Premises

Open access

Abstract

The article considers the influence of visitors’ flows on indoor air quality of museum premises and work of ventilation and air conditioning systems. The article provides the analysis of the heat input from visitors, the results of mathematical simulation of visitors flow influence on indoor air quality. Several advice options are provided on application of variable air volume systems for provision of constant indoor air quality.

[1] Dovgaliuk, V.B., Lysak P.S. (2009). Vplyv regymu vidviduvannia na formuvannia mikroklimatu muzeynyh prymishchen. In Naukovi dopovidi VІІ Mizhnarodnoyi naukovopraktychnoyi konferentsiyi «Zberigannia istoryko-kulturnoyi spadshchyny. Nauka ta praktyka», 2009 (pp. 79-84). Кiev.

[2] Burmester, E.K. (2000). Raumklima in Museen und historischen Gebauden. - FashchinstitutGebaude-Klima, e.V. Bientingheim-Bissingen.

[3] Tkachuk, А.Y. (1963). Niekotoryjt voprosy raschjota aeratsiji zdanij. In Nauchnotjehnichjeskaja konfjerjentsija po tjeplogazosnabzheniju i vjentilatsiji: Теz. dokl., 1963 (pp. 46-48). Кiev.

[4] Ткаchuk, А.Y., Dovgaliuk V.B. (2009). Аеrodynamika ventylatsiji. Кiev: КNUBA.

[5] Dоvgaliuk, V.B. (2001). Formuvannia ta rozvytok konvektyvnyh potokiv bilia teplovyh dzherel promyslovyh tsehiv. In Ventylatsija, osvitlennia ta teplogazopostachannia: Naukovo-tehnichnyjzbirnyk. Vyp.1. (pp. 43-56). Кiev: КNUBА.

Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering

The Journal of Technical University of Kosice

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 120 116 6
PDF Downloads 62 61 5