Peat Soil in the Restoration Niknąca Łąka Peatland in the Stołowe Mountains National Park

Open access

Gleby Organiczne na Renaturyzowanym Torfowisku "Niknąca Łąka" w Parku Narodowym Gór Stołowych

BOGACZ A. 2000. Physical properties of organic soil in Stołowe Mountains National Park (Poland), Suo 51, 3: 105-113.

BOGACZ A. 2005. Właściwości i stopień przeobrażenia gleb organicznych Sudetów. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rozprawy 512: 1-150.

BOGACZ A., ROSZKOWICZ M. 2010. Wpływ gospodarki leśnej na właściwości gleb organicznych brzegowej części Krągłego Mokradła (Park Narodowy Gór Stołowych). Rocz. Glebozn. 45, 2: 17-23.

BOGACZ A., RUTKOWSKA H. 2010. Gleby organiczne obszarów dolinowych Parku Narodowego Gór Stołowych, Rocz. Glebozn. 55, 4: 1-11.

CALDWELL P. V., VEPRASKAS M. J., GREGORY J. D. 2007. Physical properites of natural organic soils in Karolina Bays of the Southeastern United States. Soil Sci. Soc. Am. J. 71: 1051-1057.

COOPER D. J., LEE H., MCDONALD L. M., WAGNER S. K., WOODS S.W 1998. Hydrologie restoration on a fen in Rocky Mountain National Park, Colorado, USA, Wetlands, 18, 3: 335-345.

D'AMORE D. V., LYNN W. C. 2002. Classification of forested Histosols in Southeast Alaska. Soil Sci. Soc. Am. J. 66: 554-562.

DUBICKI A., GŁOWACKI B. 2008. Przyroda Nieożywiona - Klimat [W:] Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych. Wyd. PNGS: 104-107.

EFREMOVA T. T., EFREMOV S. P. 2006. Pyrogenic transformation of Organic Matter in Soils of Forest Bogs. Eurasian Soil Science, 39, 12: 1441-1450.

GARCIA F., SCHARGEL R., ZINCK J. A. 2011. Properties and classification of the Tepui Peats. [Eds] Zinck J. A., Huber O. [In:] Peatlands of the Western Guayana Highlands Venezuela. Chapter 6: 141-188, Elsevier, Holand.

GOŁĄB Z. 2005: Ekosystemy torfowiskowe, Wydawnictwo Parku Narodowego Gór Stołowych, 43-47.

GROSVERNIER P. R., MATTHEY Y., BUTTLER A., GOBAT J. M. 1999. Characterization of peats from histosols disturbed by different human impacts (drainage, peat extraction, agriculture), Ecologie, 30: 23-31.

IUSS Working Grup WRB. 2007. Word Reference Base for Soil Resources 2006, first update 2007. World Soil Resources Reports No. 103. FAO Rome.

JERMACZEK A., WOŁEJKO L., MISZTAL K. 2009. Poradnik ochrony mokradeł w górach. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin: 141-213.

KAMPRATH E. J., WELCH C. D. 1962. Relationship and cation exchange properties of organic matter in coastal plain soil. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 26: 263-268.

LUNDIN L. 2004: Environmental impacts from rewetting of peat cutting areas on groundwater and downstream watercourses. [In:] Guidelines for wetland restoration of peat cutting areas. [ed.] Blankenburg J., Tonnis W.: 53-56, Bremen.

LYNN W. C., MC KINZIE W. E., GROSSMAN R. B. 1974. Field Laboratory Test for characterization of Histosols. [In:] Histosols, their characteristics, classification and use: 11-20.

NOWICKA B. 1998. System krążenia wody w Parku Narodowym Gór Stołowych, Szczeliniec, 2: 42-47.

OKRUSZKO H. 1981. Faza decesji w naturalnej ewolucji torfowisk niskich. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 134: 39-48.

PN-85/6-2500. 1985. Torf. Genetyczny podział surowca.

SCHMUCK A. 1969. Klimat Sudetów, Probl. Zagosp. Ziem Górskich, 5, 18: 93-153.

STARK L. 1936. Zur Geschichte der Moore und Walder Schlesiens in Postglazialer Zeit, Botanische Jahrbucher, 67: 494-640.

PTG 1989. Systematyka Gleb Polski. Rocz. Glebozn. 40, 3/4: 1-150.

PTG 2011. Systematyka Gleb Polski 2011: Rocz. Glebozn. 62, 3: 1-190.

TALLIS J. H. 1998. Growth and degradation of British and Irish blanket mires, Environmental Review, 6: 81-122.

VASANDER H., RODEFELD H. 1996. Restoration of peatlands after peat harvesting. [In:] Peatland in Finland. [ed.] Vasander H: 143-147, Finish Peatlands Society.

WEBER, C. A. 1911. Das Moor (Peatland). Hannoverische Geschichtblatt, 14: 255-270 (in Germany).

ZAWADZKI S. 1970. Relationship between the content of organic matter and physical properties of hydrogenic soils, Polish Journal of Soil Science, 3: 3-9.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 82 82 6
PDF Downloads 47 47 3