The Use of the Health Disparities Calculator in Analysis of the Lung Cancer Burden in Urban and Rural Populations in the Świętokrzyskie Province (Poland): 1999–2010

Open access

Abstract

The purpose of the study was a comparative analysis of the burden of lung cancer in urban and rural areas in the Świętokrzyskie Province in the years 1999–2010. The material for the study accounted for information about the number of new cases of lung cancer obtained from the Świętokrzyskie Cancer Registration Office in Kielce and data from the Central Statistical Office concerning the number of deaths due to lung cancer in the years 1999–2010. Crude and age-standardized incidence, mortality, and potential years of life lost rates were calculated separately for groups of men and women in urban and rural areas. A comparative analysis of coefficients in urban and rural areas based on Rate Ratio (RR) and Rate Difference (RD) was performed by using the Health Disparities Calculator. The average annual incidence of lung cancer among men was 18% lower in the urban population than in the rural, while the mortality rate was 16% lower. For women, the incidence and mortality rates were higher in urban areas as opposed to rural areas – by 48% and 54% respectively. The comparative analysis of the burden of lung cancer showed great diversity between urban and rural populations in the Świętokrzyskie Province.

Alberg, A. J., & Samet, J. M. (2003). Epidemiology of Lung Cancer. Chest, 123(1), 21S–49S.

Bielska-Lasota, M., Car, J., & Rzepczak-Zacharek, E. (2012). Obciążenie nowotworami złośliwymi w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. In B. Wojtyniak, P. Goryński, & B. Moskalewicz (Eds.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania (pp. 153–171). Warszawa, Polska: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Bosetti, C., Bertuccio, P., Malvezzi, M., Levi, F., Chatenoud, L., Negri, E., & La Vecchia, C. (2013). Cancer mortality in Europe, 2005–2009, and an overview of trends since 1980. Annals of Oncology, 6. DOI:10.1093/annonc/mdt301

Breen, N., Scott, S., Percy-Laurry, A., Lewis D., & Glasgow R. (2014). Health disparities calculator: a methodologically rigorous tool for analyzing inequalities in population health. American Journal of Public Health, 104(9), 1589–1591.

Didkowska, J., Wojciechowska, U., & Zatoński, W. (1999). Spożycie tytoniu w Polsce w latach 1923–1995. In: W. Zatoński, & K. Przewoźniak (Eds.), Palenie tytoniu w Polsce: postawy, następstwa zdrowotne i profilaktyka (pp. 111–126). Warszawa, Polska: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie.

Esteve, J., Benhamou, E., & Raymond, L. (1994). Statistical methods in cancer research. Volume 4. Descriptive epidemiology. Paris, France: ADAGP.

European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (2010). Health trends in the UE. The London School of Economics and Political Science.

Ferlay, J., Soerjomataram, I., Ervik, M., Dikshit, R., Eser, S., Mathers, C., Rebelo, et al. (2013). GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 11. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Retrieved from http://globocan.iarc.fr

Główny Urząd Statystyczny. (2011). Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Warszawa, Polska: GUS. Retrieved from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2009-r,6,5.html

Główny Urząd Statystyczny. (2015). Baza danych demograficznych. Retrieved from http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx

Grądalska-Lampart, M., Karczmarek-Borowska, B., & Radziszewska, A. U. (2015). Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002–2011. Pneumonologia i Alergologia Polska, 83(2), 109–119.

Góźdź, S., Krzyżak, M., Maślach, M., Kołpak, M., Wróbel, M., & Bielska-Lasota, M. (2013). Premature mortality due to cancer in świętokrzyskie province (Poland) in 1999–2010. Przegląd Epidemiologiczny, 67(3), 477–482.

Harper, S., & Lynch, J. (2005). Methods for Measuring Cancer Disparities: Using Data Relevant to Healthy People 2010 Cancer-Related Objectives (NIH Publication No. 05–5777). NCI Cancer Surveillance Monograph Series, Number 6. Bethesda, MD: National Cancer Institute.

Harper, S., & Lynch, J. (2007). Selected Comparisons of Measures of Health Disparities: A Review Using Databases Relevant to Healthy People 2010 Cancer-Related Objectives (NIH Publication No. 07–6281). NCI Cancer Surveillance Monograph Series, Number 7. Bethesda, MD: National Cancer Institute.

Karim-Kos, H. E., de Vries, E., Soerjomataram, I., Lemmens, V., Siesling, S., & Coebergh, J. W. (2008). Recent trends in Europe: A combined approach of incidence, survival or mortality for 17 cancer sites since the 1990s. European Journal of Cancer, 44(10), 1345–1389.

Kim, H. J., Fay, M. P., Feuer, E. J., & Midthune, D. N. (2000). Permutation tests for joinpoint regression with applications to cancer rates. Statics in Medicine, 19(3), 335–351 (correction: 2001; 20(4), 655).

Krzyżak, M., Maślach, D., Skrodzka, M., Florczyk, K., Szpak, A., Pędziński, B., Sowa, P., & Szpak, A. (2013). Joinpoint Regression analysis of Potential Years of Life Lost Due to Main Causes of Death in Poland, Years 2002–2011. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine, 35(48), 157–167.

La Vecchia, C., Bosetti, C., Lucchini, F., Bertuccio, P., Negri, E., Boyle, P., & Levi, F. (2010). Cancer mortality in Europe, 2000–2004, and an overview of trends since 1975. Annals of Oncology, 21(6), 1323–1360.

Lipowicz, A. (2015). Disparities in health status between rural and urban adult males in Lower Silesia, Poland. Anthropologischer Anzeiger, 72(1), 13–25.

Maniecka-Bryła, I., Pikala, M., & Bryła, M. (2012). Health inequalities among rural and urban inhabitants of Łódz Province, Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 19(4), 723–731.

Micheli, A., Capocaccia, R., Martinez, C., Mugno, E., Coebergh, J. W., Baili, P., Verdecchia, A., et al. (2003). Cancer control in Europe. A proposed set of European Cancer Health Indicators. European Journal of Public Health, 13(3), 116–119.

National Health Programme for the years 2007–2015. (2007). Annex to the Resolution of the Council of Ministers No 90/2007 of 15 May 2007. Retrieved from http://www.mz.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0003/15843/1943_001pop.pdf

National Cancer Institute, Division of Cancer Control and Population Sciences, Surveillance Research Program and Applied Research Program (2013). Health Disparities Calculator (Version 1.2.4).

National Cancer Institute, Statistical Research and Applications Branch. (2014). Joinpoint Regression Program (Version 4.1.1.3).

Pikala, M., Maniecka-Bryła, I., & Bryła, M. (2013). Trendy umieralności z powodu najczęstszych przyczyn zgonów w województwie łódzkim w latach 1999–2008 – analiza joinpoint regression. Hygeia Public Health, 48(1), 28–34.

Przewoźniak, K., Łobaszewski, J., Cedzyńska, M., Wojtyła, A., Paprzycki, P., Mańczuk, M., & Zatoński, W. A. (2011). Cigarette smoking among a sample of PONS Study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 18(2), 215–220.

Romeder, J., & McWhinnie, J. (1977). Potential Years of Life Lost Between Ages 1 and 70: An Indicator of Premature Mortality for Health Planning. International Journal of Epidemiology, 6(2), 143–151.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych. (2015). Dz. U. 2015, item. 458. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000458

Schouten, L. J., Meijer, H., Hauveneers, J. A., & Kiemeney, L. A. (1996). Urban-Rural Differences in Cancer Incidence in The Netherlands, 1989–1991. International Journal of Epidemiology, 25(4), 729–736.

Szczygielski, K. (1990). Cancer mortality in Opole voivodship in the years 1980–1986. In L. Mazurkiewicz, & A. Wróbel (Eds.), Spatial problems of health Conference Papers 9 (pp. 141–164). Warszawa, Poland: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences.

Smailyte, G., & Kurtinaitis, J. (2008). Cancer mortality differences among urban and rural residents in Lithuania. BMC Public Health, 8(56). DOI:10.1186/1471-2458-8-56

Staszewski, J. (1979). Regionalne różnice umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1970–1974. Instytut Onkologii. Retrieved from http://legacy.library.ucsf.edu/tid/zhn42a99

Szczuka, I., & Roszkowski-Śliż, K. (2008). Rak płuca w Polsce w latach 1970–2004. Pneumonologia i Alergologia Polska, 76(1), 19–28.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów Fizjograficznych. (2003). Dz. U. 2003, vol. 166, item. 1612. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031661612

Whitehead, M., & Dahlgren, G. (2007). Concepts and principles for tackling social inequities in health: levelling up part 1. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. Retrieved from http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/74737/E89383.pdf

Wojciechowska, U., Didkowska, J., & Zatoński, W. (2012). Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Warszawa, Polska: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Retrieved from http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2010.pdf

Wojciechowska, U., Didkowska, J., & Zatoński, W. (2014). Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 roku. Warszawa, Polska: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Retrieved from http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Rok2012.pdf

World Health Organization. (2009). The current status of the tobacco epidemic in Poland. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. Retrieved from http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0006/68064/E92470.pdf

World Health Organization. (2004). International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems: tenth revision (2nd Ed.). Geneva: WHO.

World Health Organization Regional Office for Europe. (2012). Social inequalities in health in Poland. Retrieved from http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0008/177875/E96720.pdf

Youlden, D. R., Cramb, S. M., & Baade, P. D. (2008). The International Epidemiology of Lung Cancer. Geographical Distribution and Secular Trends. Journal of Thoracic Oncology, 3(8), 819–831.

Zatoński, W. (1996). Evaluation of health in Poland Since 1988. Warszawa, Polska: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie.

Zatoński, W., & Tyczyński, J. (1990a). Nowotwory złośliwe w Polsce w 1990 roku. Warszawa, Polska: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Retrieved from http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/90.pdf

Zatoński, W., & Tyczyński, J. (1990b). Geography of cancer mortality in Poland. In L. Mazurkiewicz, & A. Wróbel (Eds.), Spatial problems of health Conference Papers 9 (pp. 119–140). Warszawa, Poland: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences.

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric

The Journal of University of Bialystok

Journal Information


Cite Score 2018: 0.29

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.358

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 236 181 13
PDF Downloads 119 107 4