Tick-borne encephalitis in Slovenia (1953-2013): the 60th anniversary

Open access

Izvleček

Uvod: Leta 2013 mineva 60 let od izolacije virusa klopnega meningoencefalitisa (KME) v Sloveniji. Od takrat se slovenski infektologi, epidemiologi, virologi in drugi strokovnjaki strokovno in znanstvenoraziskovalno ukvarjajo s proučevanjem KME.

Metode: Ob jubileju so s historiografskimi metodami analizirali objave skozi ta čas in pripravili retrospektivno študijo pojavljanja te bolezni pri nas.

Rezultati: V nekaterih delih Slovenije se je v letih po drugi svetovni vojni začela pojavljati bolezen osrednjega živčevja, ki je do tedaj niso poznali. Leta 1953 so Milko Bedjanič in Slava Rus, oba infektologa, ter virologinja Jelka Vesenjak Zmijanac z osamitvijo virusa iz krvi bolnice dokazali, da je ta bolezen KME. Virologi so v naslednjih letih proučevali povzročitelja KME; številni epidemiologi so raziskovali njegove epidemiološke značilnost, entomologi in ornitologi ekosisteme arbovirusnih okužb, infektologi klinične in laboratorijske značilnosti okužb in potek okužb ter morebitne posledice bolezni. Mikrobiologi so izpopolnjevali možnosti diagnostike te okužbe. Razvili so tudi uspešno cepivo in zakonsko so določene skupine, ki se morajo obvezno cepiti.

Zaključki: Bolezen se je pri Slovencih ustalila kot endemski tip KME, ki jo kliniki sicer dobro obvladujejo, a je skupen trud epidemiologov in javnega zdravja usmerjen v zvišanje precepljenosti proti KME, saj je v Sloveniji ta odstotek zelo nizek in se bolezen še vedno prekomerno pojavlja.

1. Schneider J. Über epidemische akute Meningitis serosa. Wien Klin Woch1931; 44: 350-2.

2. Zlobin VI, Kozlova IV, Demina TV, MM et al. History and modern age in studies of tick-borne encephalitis problem in Russia. In: Tickborne encephalitis and other tick-borne infections dedicated to the 75th anniversary of the tick-borne encephalitis virus discovery, Irkutsk, 26-29 June, 2012. Pridobljeno 2013 s spletne strani: http://conf.nsc.ru/tick2012/scientific_program;jsessionid=F4841 94458B9C95BBFD99735397EF241).

3. Bedjanič M. Meningitis serosa. In: Zbornik 1. kongresa lekara FNRJ, 1949: 86-8.

4. Bedjanič M. Infekcijske bolezni. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Komisija za učbenike in skripta, 1957: 162-6.

5. Bedjanič M. Infekcijske bolezni. Ljubljana: Univerzitetna založba, 1970: 188-94.

6. Vesenjak-Zmijanac J, Bedjanič M, Rus S, Kmet J. Virus meningoencephalitis in Slovenia: isolation of the causative agent. Bull WHO 1955; 12: 513-20.

7. Likar M, Kmet J. Virus meningo-encephalitis in Slovenia: isolation of the virus from the ticks Ixodes ricinus. Bull WHO 1956; 5: 275.

8. Verlinde JD. Virus-Encephalitis in Mitteleuropa. Münch Med Wscht 1956: 98: 1029.

9. Avšič Županc T, Saksida A. Flavivirusi. In: Poljak M, Petrovec M, editors. Medicinska virologija. Ljubljana: Medicinski razgledi, 2011: 151-67.

10. Dumpis U, Crook D, Oksi J. Tick-borne encephalitis. Clin Infect Dis 1999; 28: 882-90.

11. Süss J. Tick-borne encephalitis in Europe and beyond - the epidemiological situation as of 2007. Euro Surveill 2008; 13: 1-8.

12. Randolph SE. Tick-borne encephalitis incidence in Central and Eastern Europe: consequence of political transition. Microbes Infect 2008; 10: 209-16.

13. Kmet J, Vesenjak-Zmijanac J, Bedjanič M, Rus S. Virus meningoencephalitis in Slovenia. 1. Epidemiological observations. Bull WLD Hlth Org 1955; 12: 491-501.

14. Kraigher A, Matjašič M, Hočevar-Grom A, Turk K. TBE surveillance in Slovenia. Antibiotica Monitor 1996; 12: 121-3.

15. Kraigher A, Avšic-Županc T, Kovačevič M, Matjašič M. Tickborne Encephalitis. Baden/Vienna. In: Elipse. Immuno Ag. Wien, 1991: 14.

16. Lešničar J. Dvajset let klopnega meningo-encefalitisa na celjskem področju. In: Celjski zbornik 1973-1974: 143-53.

17. Grgič-Vitek M. Epidemiologija klopnega meningoencefalitisa in precepljenosti v Sloveniji: doktorsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2011.

18. Grgič-Vitek M, Klavs I. High burden of tick-borne encephalitis in Slovenia - challenge for vaccination policy. Vaccine 2011; 29: 5178-83.

19. Urlep F, Lešničar J, Jung M, Krech U. Serološka preučitev akutnih febrilnih obolenj domnevne virusne etiologije v občini Mozirje poleti 1975. Zdrav Vestn 1977; 46: 9-12.

20. Blasko-Markic M, Socan M. Tick-borne encephalitis in Slovenia: data from a questionnaire survey. Vector Borne Zoonotic Dis 2012; 12: 496-502.

21. Tovornik D. O naravnih žariščih klopnega meningo-encefalitisa v Sloveniji. In: Simpozij o klopnem meningoencefalitisu. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Infekcijski oddelek bolnišnice Celje, 1973: 23-9.

22. Tovornik D. Ekosistemi arbovirusnih infekcij v Sloveniji in nekaterih drugih predelih Jugoslavije. Ljubljana: Razprave SAZU, 1970; 14: 1-81.

23. Malovrh T, Marc M. Proučevanje naravnih gostiteljev virusa klopnega meningoencefalitisa v aktivnih in latentnih žariščih klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji. Med Razgl 1997; 36: 465-78.

24. Fajs L, Durmiši E, Knap N, Strle F, Avšič-Županc T. Phylogeographic characterization of tick-borne encephalitis virus from patients, rodents and ticks in Slovenia. PloS One 2012; 7: 1-8.

25. Durmiši E, Knap N, Saksida A, Trilar T, Duh D, Avšič-Županc T. Prevalence and molecular characterization of tick-borne encephalitis virus in ixodes ricinus ticks collected in Slovenia. Vector Borne Zoonotic Dis 2011; 11: 659-64.

26. Hudopisk N, Janet E, Simetinger M, Grgič-Vitek M, Potočnik E, Korva M, Strle F, Avšič-Županc T. Izbruh klopnega meningocefalitisa zaradi uživanja surovega kozjega mleka na koroški kmetiji. In: Petrovec M, editor. 4. Baničevi dnevi, Radenci, november 2012. Zoonoze: zbornik prispevkov. Med Razgl 2012; 51(Suppl 6): 227-30.

27. Tsai FT. Flaviviruses (Yellow Fever, Dengue, Dengue Hemorrhagic Fever, Japanese Encephalitis, St. Luis encephalitis, Tick-Borne Encephalitis). In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editors. Principles and practice of infectious diseases. 2nd ed. New York: Churchil Livingstone, 2000:1714-74.

28. Kunz C. Tick-borne encephalitis in Europe. Acta Leidensia 1992; 60: 1: 14.

29. Lotric-Furlan S, Avsic-Županc T, Strle F. An abortive form of tickborne encephalitis (TBE): a rare clinical manifestation of infection with TBE virus. Wien Klin Woch 2002; 114: 627-9.

30. Lotrič-Furlan S, Strle F. Peripheral facial palsy in patients with tick-borne encephalitis. Clin Microbiol Infect 2012; 18: 1027-32.

31. Balogh Z, Ferenczi E, Szeles K et al. Tick-borne encephalitis outbreak in Hungary due to consumption of raw goat milk. J Virol Methods 2010; 163: 481-5.

32. Kríz B, Benes C, Daniel M. Alimentary transmission of tickborne encephalitis in the Czech Republic (1997-2008). Epidem Microbiol Imunol 2009; 58: 98-103.

33. Pikelj F, Tomažič J, Matičič M, Sočan M, Muzlovič I. Severe forms of tick-borne meningoencephalitis in Slovenia. J Infect 1995; 31: 83-5.

34. Lotrič-Furlan S, Strle F. Thrombocytopenia, leukopenia and abnormal liver function tests in the initial phase of Tick-borne Encephalitis. Zbl Bakt 1995; 282: 275-8.

35. Tomažič J, Pikelj F, Schwartz B et al. The clinical features of Tick-Borne Encephalitis in Slovenia. Antibiotica Monitor 1996; 12: 115-20.

36. Lešničar J. Klopni meningoencefalitis v otroški dobi. Zdrav Vestn 1977; 46: 3-7.

37. Rakar R, Čižman M, Kolb J, Planinec L. Klopni meningoencefalitis v otroškem obdobju. Med Razgl 1998; 37(Suppl 1): 132-3.

38. Lesnicar G, Poljak M, Seme K, Lesnicar J. Pediatric tick-borne encephalitis in 371 cases from an endemic region in Slovenia, 1959 to 2000. Pediatr Infect Dis J 2003; 22: 612-7.

39. Logar M, Arnež M, Kolbl J, Avšič-Županc T, Strle F. Comparison of the epidemiological and clinical features of tick-borne encephalitis in children and adults. Infection 2000; 28: 74-7.

40. Logar M, Bogovič P, Cerar D, Avšič-Županc T, Strle F. Tick-borne encephalitis in Slovenia from 2000 to 2004: comparison of the course in adult and elderly patients. Wien Klin Woch 2006; 118: 702-7.

41. Bogovič P, Grgič-Vitek M, Videčnik-Zorman J, Beović B, Lotrič- Furlan S, Strle F. Klopni meningoencefalitis. In: Beović B, Strle F, Tomažič J, editors. Novosti v infektologiji: infektološki simpij 2012. Ljubljana: Sekcija za protimikrobna zdravila SZD, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo MF Univerze v Ljubljani 2012: 92-9.

42. Radšel-Medvešček A, Marolt-Gomišček M, Povše-Trojar M, Gajšek-Zima M, Cvetko B. Late sequels after tick-borne meningoencephalitis in patients treated at the Hospital for Infectious Diseases University Medical Centre of Ljubljana during the period 1974-1975. In: Vesenjak-Hirjan J et al, editors. Arbnoviruses in the Mediterranean countries. Zbl Bakt 1980(Suppl 9): 281-4.

43. Mickiene A, Laiskonis A, Günther G, Vene S, Lundkvist A, Lindkvist L. Tickborne encephalitis in an area of high endemicity in Lithuania: disease severity and long-term prognosis. Clin Infect Dis 2002; 35: 650-8.

44. Matjašič M. Sodobna laboratorijska diagnostika klopnega meningoencefalitisa. In: Bedjaničev simpozij: klopni menignoencephalitis, 1993: 59-60.

45. Matjašič M. Evaluation of EIA and CTF in the TBE diagnosis. Antibiotica Monitor 1996; 12: 124.

46. Saksida A, Duh D, Lotric-Furlan S, Strle F, Petrovec M, Avsic- Zupanc T. The importance of tick-borne encephalitis virus RNA detection for early differential diagnosis of tick-borne encephalitis. J Clin Virol 2005; 33: 331-5.

47. Bedjanič M. Petindvajset let klopnega meningoencefalitisa v SRS (s posebnim ozirom na ozemlje, ki gravitira na Infekcijsko kliniko v Ljubljani). Celjski zbornik, 1973-1974: 139-42.

48. Lešničar J, Lešničar G. Štirideset let hospitalizacije bolnikov s klopnim meningoencefalitisom (KME) na infekcijskem oddelku bolnišnice Celje. In: Bedjaničev simpozij: klopni meningoencefalitis, 1993: 42-50.

49. Strle F. Klopni meningoencefalitis - lymska borelioza: podobnosti in razlike. In: Bedjaničev simpozij: klopni meningoencefalitis, 1993: 52-60.

50. Žargi R, Radšel-Medvešček A, Marolt-Gomišček M, Gajšek-Zima M, Matjasič M, Mozetič M. Survey of adult patients with tick-borne meningoencephalitis hospitalized at the L clinic for infectious diseases in the period from 1970 to 1974. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 1976; 28: 460-3.

51. Radšel-Medvešček A, Marolt-Gomišček M, Gajšek-Zima M. Clinical characteristics of patients with TBE treated at the University Medical Centre Hospital for Infectious Diseases in Ljubljana during the years 1974 and 1977. In: Vesenjak-Hirjan J et al, editors. Arbnoviruses in the Mediterranean countries. Zbl Bakt 1980 (Suppl 9): 277-80.

Slovenian Journal of Public Health

The Journal of National Institute of Public Health

Journal Information

IMPACT FACTOR 2018: 1,074
5-year IMPACT FACTOR: 0.728CiteScore 2018: 0.94

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.564
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.478

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 265 162 10
PDF Downloads 147 117 11