The effect of a six-month training programme on the endurance and aerobic capacity parameters of adult women

Open access

Vpliv 6-Mesečnega Vadbenega Programa Na Vzdržljivost in Parametre Aerobne Sposobnosti Odraslih Žensk

Namen študije je bil ugotoviti vpliv kompleksnega polletnega rekreativnega programa na tekaško vzdržljivost žensk srednjih let z nizko telesno pripravljenostjo in ugotoviti, na katere parametre aerobne sposobnosti vpliva izbrana vadba.

V eksperiment je bilo vključenih 11 žensk povprečne starosti 48,7 ± 11,9 let. Njihova telesna višina je bila 165,5 ± 7,1 cm, telesna masa 74,1 ± 10,7 kg, delež maščobne mase pa 25,6 ± 5,6 %. Največja poraba kisika je znašala 33,7 ± 6,1 mlO2/kg/min.

Program je potekal 24 tednov 4-krat tedensko. Za razvoj vzdržljivosti so preiskovanke opravljale vadbo teka in hoje ter druge oblike aerobne vadbe. Pomembna vsebina programa pa je bila tudi vadba za razvoj mišične moči in gibljivosti.

Preiskovanke so pred končanim vadbenim programom in po njem opravile antropometrične meritve in meritve funkcionalnih ter biokemijskih parametrov z obremenilnim testom na tekoči preprogi.

Vsi izbrani parametri tekaške vzdržljivosti so se izboljšali za 10 do 19,7 % (P<0,01). Vrednost VO2max se je povečala za 360 ml/min oziroma 5,5 ml/kg/min, kar pomeni 14,1 ± 1,2-odstotni oziroma 16,9 ± 1,5 % napredek (P<0,001). K povečani aerobni sposobnosti preiskovank po končanem vadbenem protokolu so najpomembneje vplivali parametri srčne funkcije in dihalni kazalci. Utripni volumen srca se je povečal za 11,5 ± 3,1 %; z 80,2 ± 11,5 ml na 89,4 ± 7,6 ml; (P<0,05), največja minutna ventilacija pa za 13,7 ± 1,4 % (P<0,01).

Na osnovi rezultatov je mogoče ugotoviti, da je bil kompleksen tekaški program za izbran vzorec žensk srednjih let z nizko telesno pripravljenostjo učinkovit. Ni zagotovil le pozitivnega biološkega odziva in posredno zmanjšanega zdravstvenega tveganja, temveč je bil tudi pomemben dejavnik pri razvijanju zdravega, tj. aktivnega načina življenja odraslih žensk.

Jette M, Sidney K, Quenneville J, Landry F. Relation between cardiorespiratory fitness and selected risk factors for coronary heart disease in a population of Canadian men and women. Can Med assoc J 1992; 146: 1353-60.

Pimentel, AE, Gentile CL, Tanaka H, Seals DR, Gates PE. Greather rate of decline in maximal aerobic capacity with age in endurance-trained than in sedentary men. J Appl Physiol 2003; 94: 2406-13.

Tanaka H, DeSouza CA, Jones PP, Stevenson ET, Davy KP, Seals DR. Greather rate of decline in maximal aerobic capacity with age in physical active vs. Sedentary health women. J Appl Physiol 1997; 83(6): 1947-53.

Lakka HM, Laaksonen DE, Lakka TA, Niskanen LK, Kumpusalo E, Tuomilehto J, Salonen JT. The metabolic syndrome and total and cardiovascular disease mortality in middle-aged men. JAMA 2003; 288(21): 2709-16.

Terry T, Huang K, Ball BC, Franks PW. Metabolic syndrom in youth: current issues and challenges. Appl Physiol Nutr Metab 2007; 32: 13-22.

Asikainen TM, Kukkonen-Harjula K, Miilunpalo S. Exercise for Health for Early Postmenopausal Women. Sports Med 2004; 34(11): 753-78.

Pollock ML. Frequency of training as a determinant for improvement in cardiovascular and body composition of middle-aged men. Arch Phys Med Rehabil 1975; 56:141-8.

Meredith CN. Peripheral effects of endurance training in young and old subjects. J Appl Physiol 1989; 66: 2844-9.

Carter H, Jones AM, Barstow TJ, Burnley M, Williams C, Doust JH. Effect of endurance training on oxygen uptake kinetics during treadmill running. J Appl Physiol 2000; 89: 1744-52.

Hepple RT, Mackinnon SLM, Goodman JM, Thomas SG, Plyley MJ. Resistance and aerobic training in older men: effect on VO2 peak and the capillary supply to the skeletal muscle. J Appl Physiol 1997; 82: 1305-10.

Hoppeler H. Endurance training in humans: aerobic capacity and structure of skeletal muscle. J Appl Physiol 1985; 59: 320-7.

Weiner J, Lourie E. Human Biology. A Guide to Field Method - International Biological programme. Oxford - Edinburgh: Blackwell Scientific Publications, 1969.

Mišigoj-Durakovič M. Morfološka antropometrija u sportu. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1996.

Stringer WW, Hansen EJ, Wasserman K. Cardiac output estimated noninvasively from oxygen uptake during exercise. J Appl Physiol 1997; 82: 908-12.

Green S, Dawson BT. Methodological effects on the VO2 - power regression and the accumulated O2 deficit. Medicine and Science in Sports and Exercise 1996; 28(3): 392-7.

Beaver WL, Wasserman K, Whipp BJ. A new method for detecting the anaerobic threshold by gas exchange. J Appl Physiol 1986; 60: 2020-7.

Takano N. Respiratory Compensation Point during Incremental Exercise as Related to Hypoxic Ventilatory Chemosensitivity and Lactate Increase in Man. Jpn J Physiol 2000; 50(4): 449-55.

Šentija D, Vučetić V. Estimation of anaerobic running capacity from a singleramp test. In: 11th Annual Congress of the European college of sport science. Lausanne, 2006: 293-4.

Larsen HB. Kenyan dominance in distance running. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol 2003; 136(1): 161-70.

Cunningham DA, Hill JS. Effect of training on cardiovascular response to exercise in women. J Appl Physiol 1975; 39: 891-5.

Green HJ, Helyar R, Ball-Burnett M, Kowalchuk N, Symon S, Farrance B. Metabolic adaptations to training precede changes in muscle mitochondrial capacity. J Appl Physiol 1992; 72: 484-91.

Pollock ML, Foster C, Knapp D, Rod JL, Schmidt DH. Effect of age and training on aerobic capacity and body composition of master athletes. J Appl Physiol 1987; 62: 725-31.

Makrides L, Heigenhauser GJ, Jones NL. High-intensity endurance training in 20- to 30- and 60- to 70-yr-old healthy men. J Appl Physiol 1990; 69: 1792-8.

Mier CM, Domenick MA, Turner NS, Wilmore JH. Changes in stroke olume and maximal aerobic capacity with increased blood volume in men and women. J Appl Physiol 1996; 80: 1180-6.

Spina RJ, Ogawa T, Kohrt WM, Martin WH 3rd, Holloszy JO, Ehsani AA. Differences in cardiovascular adaptations to endurance exercise training between older men and women. J Appl Physiol 1993; 75(2): 849-55.

Green HJ, Jones S, Ball-Burnett M, Farrance B, Ranney D. Adaptations in muscle metabolism to prolonged voluntary exercise and training. J Appl Physiol 1995; 78: 138-45.

Slovenian Journal of Public Health

The Journal of National Institute of Public Health

Journal Information

IMPACT FACTOR 2017: 0.620
5-year IMPACT FACTOR: 0.488CiteScore 2017: 0.33

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.147
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.429

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 121 121 7
PDF Downloads 37 37 4