Polish Opinion Weeklies’ Thematic Spectrum Analysis – Methodology and Application

Open access

Abstract

In this article the approach of thematic analysis of main Polish printed weekly reviews is applied. The author developed thematic division of research material and put much effort to completeness and explicitness. The author chose content analysis as research methodology and constructed a code book. After coding and analysis, conclusions were presented and discussed. There were also methodological inferences for future research.

ENCYKLOPEDIA PWN [online: August 1, 2018]https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/publicystyka.html

GOŚĆ NIEDZIELNY (2011) „>>GOŚĆ Niedzielny<< - historia i dzień dzisiejszy” 2011 [online: August 5, 2018] https://www.gosc.pl/O_nas

KONECZNY F. (2013) „O ład w historii” Ostoja 2013

KOSSECKI J. (2003) „Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji”, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003

KURDUPSKI M. (2018) „Sprzedaż >>Gazety Polskiej<< spadła o 33 proc., >>Tygodnik Powszechny<< zyskał najwięcej” 19.07.2018 [online: August 1, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-maj-2018-roku-gosc-niedzielny

LISIECKI P. (2015) Editorial Do Rzeczy nr 1/100; January 4, 2015 p.3

LISOWSKA-MAGDZIARZ M. (2004) „Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów” Kraków 2004 UJ

LISOWSKA-MAGDZIARZ M. (2006)„Dyskurs-semiotyka-wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji)” 2006 Global Media Journal-Polish Edition No.1 Spring, 2006

MAŚLANKA J. (1976) „Encyklopedia wiedzy o prasie”, 1976

PISAREK W. (1983) „Analiza zawartości prasy” Kraków 1983 s.45

POLITYKA (2014) „Historia >>Polityki<<” 2014 [online: August 5, 2018] https://www.polityka.pl/opolityce/1571445,1,historia-polityki.read

SIECI WEBSITE (2018) [online: August 5, 2018] https://www.wsieciprawdy.pl/otygodniku.html

STAŃCZAK-WIŚLICZ K. (2008)„W pułapce kołobłedy, czyli antysemityzm uczonego”, NIGDY WIĘCEJ nr 16, winter-spring 2008

SZCZEPANIAK K. (2012)„Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne” ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSINS Folia Sociologica 42, 2012

WIRTUALNE MEDIA (2017) „60 lat tygodnika >>Polityka<<”. “Jesteśmy sztandarem antypisu i nie zrezygnujemy z tego” 2017 [online: August 6, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/60-lat-tygodnika-polityka-sztandar-antypis-jerzy-baczynski

WIRTUALNE MEDIA (2014) „100 wydań >>Tygodnika Do Rzeczy<<. Lisicki: to pismo bezpartyjne (dane o sprzedaży)” 2018 [online: August 6, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/100-wydan-tygodnika-do-rzeczy-lisicki-to-pismo-bezpartyjne-dane-o-sprzedazy

WOJTYŁA K. (1995) „List Jana Pawła II do Jerzego Turowicza” 1995 [online: August 7, 2018] https://www.tygodnikpowszechny.pl/list-jana-pawla-ii-do-jerzego-turowicza-151730

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 60 60 7
PDF Downloads 36 36 6