Jakob Nielsen’s Heuristics in Selected Elements of Interface Design of Selected Blogs

Open access

Abstract

The authors describe issues related to the phenomenon of blogs as a channel of communication in relation to Polish blogosphere. The main hypothesis is assuming the pursuit of the Polish blogosphere for proper technological development. The methodology of the research is based on quantitative analysis of the occurrence of Jakob Nielsen’s heuristics, within the studied 50 randomly selected Polish blogs. The methodology is based on an analysis of the case aimed at confirming or denying the occurrence of the heuristics. As a result of the conducted research, the occurrence level of heuristics in the studied group was confirmed.

GREGOR B., KACZOROWSKA-SPYCHALSKA D., Blogi w procesie komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

GUMKOWSKA A., MARYL M., TOCZYSKI P., Blog to... blog. Blogi oczyma blogerów., Agora S.A., Warszawa 2009

HATALSKA N., Rola blogerów i youtuberów we współczesnym świecie / Raport, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk, Wrzesień 2016

KAZIMIROWICZ P., Krótki traktat o web usability, czyli gdzie mam kliknąć

KRUG S., Nie każ mi myśleć

LASKOWSKI M., Czynniki zwiększające jakość użytkową interfejsów aplikacji internetowych [w:] LOGISTYKA, Lublin 2011

NIELSEN J., BUDIU R., Funkcjonalność aplikacji mobilnych, Helion, Gliwice 2013

SCOTT D.M., Nowe zasady marketingu PR, Oficyna Wolers Kluwer Business, Warszawa 2009

UXPIN. 10 pro tips to a smarter UX design process

UXPIN, Designing Better UX With UI Patterns

UXPIN, Web UI trends, Presence and Future. The Elegance of Minimalism

Swackhamer J., Don’t make me think!, prezentacja na Great Lake Web Professionals (Access: 08.05.2003)

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 58 58 24
PDF Downloads 33 33 9