Pogłosy

Open access

Elżbieta Dutka, Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.

Paweł Majerski, Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.

Krzysztof Stępniak, Setna rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie warszawskiej. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

Filip Mazurkiewicz, Podróż na Atlantydę. O I tomie „Nowej baśni” Teodora Parnickiego. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.

Dwie dekady nowej(?) literatury 1989-2009, pod red. Stanisława Gawlińskiego i Doroty Siwor. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych (1866-1914), Studia i szkice, pod red. Krzysztofa Fiołka i Mariana Stali. Wyd. Universitas, Kraków 2011.

Alina Mitek - Dziemba, Literatura i filozofia w poszukiwaniu sztuki życia. Nietzsche, Wilde, Shusterman. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.

Ruch Literacki

Literary Movement; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 37 37 2
PDF Downloads 16 16 1