Monolithic Concrete vs Precast Concrete for the Construction of Bridge by Th Cantilever Method

Open access

Rezumat

În cadrul articolului cu titlul „Beton monolit versus beton prefabricat la execuția în consolă a podurilor” vor fi abordate o serie de probleme care apar atât la proiectarea cât şi la execuţia structurilor de poduri din beton precomprimat utilizând metoda execuţiei în consolă.

Această metodă a revoluţionat podurile din beton, din punct de vedere al deschiderilor şi al uşurinţei traversării unor obstacole dificile. În afara avantajelor realizării unor structuri din beton monolit prin execuţie în consolă, utilizarea elementelor prefabricate conduce la micşorarea semnificativă a timpului de execuţie şi la diminuarea problemelor care pot apărea din cauza curgerii lente şi a contracţiei betonului.

Materialul prezentat în cadrul articolului cu titlul „Beton monolit versus beton prefabricat la execuția în consolă a podurilor” va prezenta principiul metodei de execuţie în consolă, avantajele utilizării acestei metode, cazurile particulare pentru care se pretează o astfel de structură, scheme statice şi secţiunile transversale adoptate pentru acest tip de structuri, cât şi modul de îmbinare al tronsoanelor prefabricate în funcţie de generaţia din care fac parte.

De asemenea, se va prezenta un studiu de caz în care vor fi analizate cele doua variante de execuție în consolă (turnare monolită a tronsoanelor respectiv montare de tronsoane prefabricate) și vor fi prezentate concluzii privind oportunitatea utilizării uneia dintre cele două variante.

[1]. CHIMON CAPATU: "Prestressed concrete bridges", Technical Publishing House, Bucharest, 1983;

[2]. J. MATHIVAT: “Construction par encorbellement des ponts en beton precontraint”, Editions Eyrolles, Paris 1979;

[3]. PANTELIE VELEANU, TIBERIU DUMITRESCU: "Structures artworks for roads," Inedit Publishing House, Bucharest, 1998;

[4]. RADU PETRE IONEL: "Reinforced concrete bridges - special issues", Institute of Civil Engineering Bucharest, 1974;

[5]. RADU PETRE IONEL, EMIL NEGOESCU, PETRE IONESCU: "Reinforced concrete bridges" Didactic and Pedagogical Publishing House Bucharest, 1981.

Romanian Journal of Transport Infrastructure

The Journal of Technical University of Civil Engineering Bucharest

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 561 398 23
PDF Downloads 221 163 7