New Trends In Rehabilitation Of Patients With Multiple Sclerosis

Open access

Streszczenie

Od około 40 lat, dokonano szeregu zmian w zakresie rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym (SR). Było to możliwe dzięki wynikom licznych badań polegających na weryfikacji skuteczności poszczególnych programów leczniczych czy też pojedynczych metod. W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań klinicznych, których wyniki wykazały skuteczność i istotny wpływ systematycznie prowadzonej rehabilitacji na jakość życia oraz przedłużenie okresu aktywności życiowej i zawodowej osób z SR, pomimo braku poprawy funkcjonalnej. Wykazano, że rehabilitacja w połączeniu z farmakoterapią wpływa na poprawę sprawności fizycznej, pozytywnie oddziałuje na samopoczucie chorych, a także zmniejsza nasilenie objawów choroby. Rehabilitacja daje pacjentowi możliwość wytworzenia pozytywnego obrazu siebie, wzmacnia poczucie własnej wartości i przydatności, a przez to powoduje zmianę w postrzeganiu jakości życia.

Celem pracy jest omówienie nowych rozwiązań obecnie stosowanych w rehabilitacji osób z SR.

1. Kwolek A, Podgórska J, Rykała J. Doświadczenia własne w rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2010;2: 213-220.

2. Burks J, Kim Bigley G, Haydon Hill H. Rehabilitation challenges in multiple sclerosis. Ann Indian Acad Neurol 2009;12:296-306.

3. Kelleher KJ, Spence W, Solomonidis S, Apatsidis D. Ambulatory rehabilitation in multiple sclerosis. Disabil Rehabil 2009;31(20):1625-1632.

4. Mowry E. Naturalny przebieg stwardnienia rozsianego: wczesne czynniki prognostyczne. Neurologia po dyplomie 2012;7(3):17-25.

5. Cohen BA. Identification, causation, alleviation, and prevention of complications (ICAP): An approach to symptom management in multiple sclerosis. Neurology 2008;71:S14-20.

6. Patti F, Ciancio MR, Reggio E, Lopes R, Palermo F, Cacopardo M, Reggio A. The impact of outpatient rehabilitation on quality of life in multiple sclerosis. J Neurol 2002;249: 1027-1033.

7. Slade A, Tennant A, Chamberlain MA. A randomised controlled trial to determine the effect of intensity of therapy upon length of stay in a neurological rehabilitation setting. J Rehabil Med 2002;34:260-266.

8. Higginson IH, Hart S, Burman R, Silber E, Saleem T, Edmonds P. Randomised controlled trail of a new palliative care service: Compliance, recruitment and completeness of follow-up. BMC Palliat Care 2008;7:7.

9. Hadjimichael O. Use of rehabilitation services reported by NARCOMS registrants. Mult Scler Q Rep 2004;23:21-3.

10. Romberg A, Ruutiainen J, Puukka P, Poikkeus L. Fatigue in multiple sclerosis patients during inpatient rehabilitation. Disabil Rehabil 2008;30(19): 1480-1485.

11. Kwolek A, Wieliczko E. Doświadczenia własne w rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Farmakoter Psychiatr Neurol 2005;3:289-292.

12. Opara J. Klinimetria w stwardnieniu rozsianym. Farmakoter Psychiatr Neurol 2005; 3:219-226.

13. Pokorná K. Use of stabilometric platform and visual feedback in rehabilitation of patients after the brain injury. Prague Med Rep 2006; 107,4: 433-442.

14. Benedetti MG, Gasparroni V, Stecchi S, Zilioli R, Straudi S, Piperno R. Treadmill exercise in early multiple sclerosis: a case series study. Eur J Phys Rehabil Med 2009;45(1):53-9.

15. Prosperini L, Leonardi L, De Carli P, Mannocchi ML, Pozzilli C. Visuo-proprioceptive training reduces risk of falls in patients with multiple sclerosis. Mult Scler 2010;16(4) 491-499.

16. Tefertiller C, Pharo B, Evans N, Winchester P. Efficacy of rehabilitation robotics for walking training in neurological disorders: A review. J Rehabil Res 2011;48(4):387-416.

17. Vergaro E, Squeri V, Brichetto G, Casadio M, Morassom P, Solaro C, Sanguineti V. Adaptive robot training for the treatment of incoordination in Multiple Sclerosis. J Neuroeng Rehabil 2010;7:37.

18. Dalgas U. Rehabilitation and multiple sclerosis: hot topics in the preservation of physical functioning. J Neurol Sci 2011;311(S1):43-47.

19. Mostert S, Kesselring J. Effects of a short-term exercise training program on aerobic fitness, fatigue, health perception and activity level of subjects with multiple sclerosis. Mult Scler 2002;8:161 - 168.

20. Eisenberg D, Davis R, Ettner S, et al. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-1997. Journal of the American Medical Association 1998; 280:1569-75.

21. Apel A, Greim B, Zettl UK. How frequently do patients with multiple sclerosis use complementary and alternative medicine? Complement Ther Med 2005;13: 258-263.

22. Bowling AC. Alternative Medicine and Multiple Sclerosis. New York: Demos Medical Publishing, 2001:98-99.

23. Claerbout M, Gebara B, Ilsbroukx S, Verschueren S, Peers K, Van Asch P, Feys P. Effects of 3 weeks’ whole body vibration training on muscle strength and functional mobility in hospitalized persons with multiple sclerosis. Mult Scler 2012; 18(4): 498- 505.

24. Miller E. Skuteczność rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym. Pol Merk Lek 2009;26:153, 205.

25. Piatkowski J, Kern S, Ziemssen T. Effect of BEMER magnetic field therapy on the level of fatigue in patients with multiple sclerosis: A randomized, double -blind controlled trial. J Altern Complement Med 2009;15:507- 511.

26. Brola W, Węgrzyn W, Czernicki J. Wpływ zmiennego pola magnetycznego na niewydolność ruchową i jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Wiad Lek 2002;55(3-4):136-143.

27. Długosz M, Stasiak-Pietrzak A, Krekora K, Czernicki J. Pola magnetyczne w diagnostyce, terapii i rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane. Baln Pol 2009;3(17):182-188.

28. Fibiger W, Starowicz A, Wilk M: Wpływ magnetostymulacji na jakość życia chorych z SM. Fizjoter Pol 2010; 3(4); 10:202-210.

29. Corti M, Patten C, Triggs W. Repetitive transcranial magnetic stimulation of motor cortex after stroke: a focused review. Am J Phys Med Rehabil 2012;91(3):254-270.

30. Loo C, McFarquhar T, Walter G. Transcranial magnetic stimulation in adolescent depression. Australas Psychiatry 2006;14(1):81-85.

31. Centonze D, Petta F, Versace V, Rossi S, Torelli F, Prosperetti C, et al. Effects of motor cortex rTMS on lower urinary tract dysfunction in multiple sclerosis. Mult Scler 2007;13(2):269-271.

32. Finlayson M, Guglielmello L, Liefer K. Describing and predicting the posession of assistive devices among persons with multiple sclerosis. Am J Occup Ther 2001;55:545-551.

33. Cattaneo D, Marazzini F, Crippa A, Cardini R. Do static or dynamic AFOs improve balance? Clin Rehabil 2002;16:894-899.

34. Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Selmajem. Twarde reguły leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce, Medical Tribiune, 2012; 16: 26-27.

35. Kwolek A. Stwardnienie rozsiane. In: Kwolek A, editor. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. Warszawa: Wydawnictwo PZWL 2012.p.288-290.

36. Woszczak M. Postępowanie rehabilitacyne w stwar dnieniu rozsianym. Pol Prz Neurol 2005; 1(3):130-133.

37. Kowalik J. Niesprawność ruchowa, a jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane poddanych rehabilitacji. Probl Hig Epidemiol 2012;93(2): 334-340.

38. Schiffer RB, Wineman NM. Antidepressant pharmacotherapy of depression associated with multiple sclerosis. Am J Psychiatry 1990;147:1493-1497.

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

Journal Information


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 214 212 13
PDF Downloads 95 95 11