Impact of local cryogymnastic on functional efficiency, quality of life and pain perception among patients with gonarthrosis

Open access

Abstract

Introduction: Gonarthrosis is the most common disease of peripheral joints. Among population of developing countries, it concerns about 70% of people over 65 year of age. Because its chronic, progressive and irreversible nature it is one of the most common cause of work incapacity. It is also a common cause of disability in people in six decade of life.

Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of cryogymnastic on quality of life and functional efficiency of patients with knee osteoarthritis.

Material and methods: The study consisted of group of 50 people diagnosed with osteoarthritis of the knee (gonarthrosis). Patients were tested twice. First examination was conducted before the start of therapy, a second examination was conducted after 10 treatments cryotherapy. To evaluate the results of cryogymnastic we used goniometric measurement, WOMAC questionnaire and functional test Up & Go.

Results: We found that applied local cryotherapy and exercise in studied group had been effective in increasing joint range of motion, improving quality of life and patients’ functional efficiency.

Conclusions:

1. Our treatment for patients with knee arthritis after local cryotherapy and exercises improved significantly joint range of motion, quality of life and functional efficiency.

2. Local cryotherapy is a safe procedure and well tolerated by patients with knee osteoarthritis.

1. Sierakowski S. Choroba zwyrodnieniowa stawów na progu XXI wieku. Nowa Medycyna 2002; 115(2): 2-3.

2. Mika A, Dąbal E, Mika Ł. Wpływ terapii z zastosowaniem okładów borowinowych na dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Rehab Med 2006; 10(1): 49-54.

3. Sierakowski S. Komentarz do artykułu Sheltona M. Coopera pt. „Postępy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej”. Medycyna po Dyplomie 2000; 9: 78.

4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Direct and indirect costs of arthritis and other rheumatic conditions-United States 1997. Morb Mortal Wkly Rep 2003; 52(46): 1124-1124.

5. Fliciński J, Brzosko M, Fiedorowicz-Fabrycy I. Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych i biodrowych - występowanie i czynniki ryzyka. Nowa Med 1998; 5(20): 34-36.

6. Brooks PM. Impact of osteoarthritis on individuals and socjety. How much disability? Social consequences and health economie implications. Curr Opin Rheumatol 2002; 14(5): 573-577.

7. Sheldon MC. Postępy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Medycyna po Dyplomie 2000; 1: 63.

8. Kita K, Sierakowski S, Lewandowski B, Klimiuk PA, Kita J, Muklewicz E. Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych - epidemiologia, diagnostyka i leczenie. Nowa Medycyna 2002; 115(2): 26-30.

9. Zimmermann-Górska I. Zmodyfikowane zalecenia Europejskiej Ligi Reumatologicznej (EULAR) dotyczące leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Reumatologia 2004; 42(3): 412-415.

10. Stanisławska-Biernat E, Filipowicz-Sosnowska A. Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Przewodnik Lekarski 2004; 11: 62-70.

11. Zakrzewska A. Zwyrodnienie biodra i kolana. Żyjmy Dłużej 2000; 5.

12. Zembaty A. Kinezyterapia. Kraków: Kasper; 2002.

13. Bellamy N, Buchanan WW, Goldsmith CH, Campbell J, Slit LWJ. Validation of WOMAC: a health status instrument tor measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis at the hip or knee. J Rheumatol 1995; 15(1): 33-40.

14. Mathias S, Nayak USL, Isaacs B. Balance in the elderly patient: The "Get-up and Go" test. Arch Phys Med Rehabil 1986; 67:387.

15. Szot P, Golec J, Szczygieł E. Przegląd wybranych testów funkcjonalnych, stosowanych w ocenie ryzyka upadków u osób starszych. Gerontologia Polska 2008; 16: 12-17.

16. www.kriomedpol.pl

17. Gachewicz S, Skrzek A, Przybylski J. Skuteczność krioterapii miejscowej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. W: Zagrobelny Z, redakcja. Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa. Wrocław: Urban & Partner; 2003. s.153-159.

18. Stanek A, Cieślar G, Mrowiec J, Sieroń A. Krioterapia w praktyce klinicznej. Rehabilitacja w Praktyce 2006; 1: 27-31.

19. Warzocha A. Kriostymulacja miejscowa - zasady oddziaływania na organizm. Medycyna Sportowa 2004; 20(6): 314-315.

20. Kwolek A, Pabis M, Pop T. Możliwości wykorzystania krioterapii w rehabilitacji chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Fizjoterapia 1998; 6(3): 17-19.

21. Skrzek A, Zagrobelny Z. Wpływ krioterapii na czynność układu ruchu osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Fizjoterapia 2000; 8(3): 20-23.

22. Janiszewski M, Gworys K, Kluszczyńska A, Rechcińska-Roślak A. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego. Etiopatogeneza. Objawy kliniczne. Leczenie usprawniające. Badania własne z zastosowaniem Rofekoksybu (Vioxx). Medycyna Manualna 2003; 7(3/4): 51-57.

23. Jasiak-Tyrkalska B, Frańczuk B, Jaworek J, Mosurska D. Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów termoterapeutycznych w procesie postępowania rehabilitacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych stawu kolanowego. Fizjoterapia Polska 2004; 4(2): 157-162.

24. Gawroński W. Miejscowe zastosowanie zimna w leczeniu i rehabilitacji stanów pourazowych oraz chorób narządu ruchu. Rehab Med 2003; 7(2): 56-62.

25. Lewicka K, Rusek W, Kwolek A. Standardy postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Post Rehab 2004; 18(3): 47-49.

26. Pop T, Hamerla K, Przysada G. Czynniki wpływające na redukcję bólu u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2007; 4: 335-345.

27. Pop T, Kwolek A, Szuberla M. Einfluss der lokalen Kryotherapie auf die Reduzierung von Schwellungen und Schmerzen in der Hand bei Kranken mit rheumatoider Gelenkentzündung. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009; 2: 162-168.

28. Sieroń A, Cieślar G. Zastosowanie zimna w medycynie - kriochirurgia i krioterapia.α-medica press. Bielsko - Biała; 2003.

29. Stanek A, Cieślar G, Sieroń A. Terapeutyczne zastosowanie krioterapii w praktyce klinicznej. Balneologia Polska 2007; 49(1): 37-45.

30. Birkner A, Sieroń A, Beck B, Jagodziński L, Romuk E, Skrzep-Poloczek B, Stanek A. Zastosowanie temperatur kriogenicznych w medycynie. Wiadomości Lekarskie 2003; 56(1-2): 53-56.

31. Kuciel-Lewandowska J, Rygał P, Paprocka-Borowicz M i wsp. Ocena funkcjonalna pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Balneologia Polska 2009; 300-305.

32. Samborski W. Patogeneza choroby zwyrodnieniowej stawów - nowe metody leczenia i miejsce fizjoterapii. Balneologia Polska 2001; XLIII: 3-4, 9-15.

33. Prajs K, Fliciński J, Brzosko I, Przepiera-Będzak H, Ostanek L, Brzosko M. Jakość życia i aktywność choroby u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Ann Acad 2006; 52(2): 39-43.

34. Krekora K, Sawicka A, Czernicki J. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Balneologia Polska 2008; XLII: 307-312.

35. Pop T, Szczygielska D, Kwolek A, Zajkiewicz K. Analiza wykorzystania zabiegów fizjoterapeutycznych w roku 2004 na podstawie danych z województwa podkarpackiego. Fizjoterapia Polska 2005; 5(2): 195-200

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

Journal Information


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 145 145 21
PDF Downloads 42 42 7