Using The Textbook with The Musical Education Lesson

Open access

Abstract

The present article identifies the characteristics of a good textbook, it analyses and describes some of the concepts used in the structure of the Musical Education textbook for the second grade in the Republic of Moldova. Some units of the textbook are classified and characterised in relation to the requirements of modern education. Also, the article describes working techniques with some of the contents: theme title, the interface text, the informative text, pictographic images.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Cadrul de referință al Curriculumului Național. Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (05.30.2017). Ministerul Educației Culturii și Cercetării al RM Chișinău 2018. – 73 p.

  • 2. Cerghit Ioan (2006) Metode de învățământ. – Iași: Polirom.

  • 3. Ciobanu Mircea (2016) Manualul naţional: avem noi oare manuale şcolare de calitate? Policy Brief Sinteză de politici în domeniul educaţiei Institutul de Politici Publice Chișinău.

  • 4. Falk Pingel (2010) UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision. - Paris/Braunschweig.

  • 5. Gérard F-M. et Roegiers X. (1994) Concevoir et évaluer des manuels scolaires. Bruxelles : De Boeck-Wesmäel. Revue des sciences de l’éducation 20(2) 1994 p. 399

  • 6. Ghid de implementare a Curriculumului Național pentru învățământul primar. Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr. 1124 din 20 iulie 2018). MECC al RM. – Chișinău 2018.

  • 7. Morari M. Borș A. Coroi E. (2018) Educaţie muzicală: Manual pentru cl. a 2-a. Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch.: Î.E.P. Ştiinţa.

  • 8. Talpă Adela Gîsca Nadejda (2009) Dosarul pedagogic – o necesitate ori o provocare?//Revista Economica nr. 5(69) 2009. – Chișinău: ASEM p. 14-18

  • 9. Xavier Roegiers (2010) Manualul şcolar şi formarea competenţelor în învăţământ accesat: https://ru.scribd.com/document/16646130/Manualul-%C5%9Fcolar-%C5%9Fi-formarea-competen%C5%A3elor-ininv%C4%83%C5%A3%C4%83mant

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 222 222 13
PDF Downloads 70 70 5