Education: 5. Application of Interactive Methods to Music and Literature Lessons in Primary Classes

Open access

Abstract

The author takes over and presents in the context of the action of integrating the literary-artistic education methodologies - the musical education methodologies the epistems that explain the interactive nature of these. This original way of approaching literature and arts methodologies has been applied experimentally in primary education, language courses and romanian literature and music education, thus providing teaching staff with integrated teaching and learning materials of literature and music.

1. Cartaleanu, T. (2007). Predarea interactivă centrată pe elev. Ghid metodologic. Chişinău: Editura Ştiinţa.

2. Cerghit, I. (1973). Metode de învăţământ. Bucuresti: E.D.P.

3. Cristea, S. (1998). Dicționar de termini pedagogici. București: E.D.P.

4. Gagim, I. (2007). Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale. Chişinău: Editura ARC.

5. Jauss, H.-R.(1983). Experienţă estetică şi hermeneutică literară. București: Editura Univers.

6. Morari, M., Pâslaru, Vl., Alexeeva, L. ș.a. (2016). Educația artistică în preșcolaritate. Ghid teoretico-metodologic. Chișinău: Pontos.

7. Neacșu, I. (2015). Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practice de success. Iași: Editura Polirom.

8. Oprea, C. (1998). Strategii didactice interactive, București: E.D.P.

9. Pașca, E-M. (2008). Dimensiuni ale educației artistice. Mozaic educațional. Vol II. Iași: Editura Artes.

10. Pâslaru, Vl. (2013). Introducere în teoria educaţiei literar-artistice, București: Sigma.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 158 154 8
PDF Downloads 82 81 9