Socially Disadvantaged Social Groups and Adult Education: Chance for Integration?

Open access

Abstracts

Nowadays, whether we discuss either adult education or continuing training we possess comprehensive knowledge of the input side of the trainings. We have detailed data of the accredited institutions, instructors, the structure, content and operational indicators of the trainings, still we know less of the drop-outs, absentees and the reasons for the low participation rate in adult education. We have minimal information even when we analyse the existing data concerning the outcome of the successfully finished adult educational programs.

Baranyi B. (2013). Integrált területfejlesztés. Debrecen: Debreceni Egyetem AGTC.

Csoba J. (2010). A tisztes munka, A teljes foglalkoztatás: a 21. század esélye vagy utópiája? Budapest: L'Hartman.

Csoba J., & Nagy Z. É. (2011). A magyarországi képzési, bértámogatási és közfoglalkoztatási programok hatásvizsgálata. In Fazekas K., & Kézdi G. (Eds.), Munkaerőpiaci tükör (pp. 113-145). Budapest: MTA

Közgazdaságtudományi Intézet; Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. Farkas É. (2013). A láthatatlan szakma. Tények és tendenciák a felnőttképzés 25 évéről. Pécs: typiART Médiaműhely.

Galasi P., & Nagy Gy. (2012). Aktív munkaerő-piaci eszközök. In Fazekas K., & Scharle Á. (Eds.), Nyugdíj, segély, közmunka: A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010 (pp. 182-193). Budapest: Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet; MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet.

Kerülő J. (2000). Hátrányos helyzetű csoportok és a felnőttoktatás. Esély 2000 - konferencia. Retrieved from http://ofi.hu/tudastar/esely-2000-konferencia/hatranyos-helyzetu [10.03.2017].

Kerülő J. (2013). A felnőttkori tanulás kudarcainak lehetséges okai. Szakképzési Szemle, 29 (3), 43-58.

Kerülő J., & Nyilas O. (2014). A közfoglalkoztatásban résztvevők képzésének andragógiai konzekvenciái. In Tóth Z. (Ed.), Új kutatások a neveléstudományokban, 2014: Oktatás és nevelés - Gyakorlat és tudomány (pp. 182-197). Budapest: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság.

Központi Statisztikai Hivatal (2011). Észak-Alföld az Európai Unió régiói között, 2011. Budapest: KSH. Retrieved from http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/debreceneuregio.pdf [10.03.2017].

Központi Statisztikai Hivatal (2013). 2011. évi népszámlálás 3. Országos adatok. Budapest: KSH. Retrieved from http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_00_2011.pdf [10.03.2017].

Lengyel I. (2012). Regionális növekedés, fejlődés, területi tőke és versenyképesség. In Bajmócy Z., Lengyel I., & Málovics Gy. (Eds.), Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság (pp. 151-174). Szeged: JATEPress.

EUROSTAT (2013). EUROPE 2020 target: Tertiary education attainment. Retrieved from http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/28_tertiary_education.pdf [14.05.2013].

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 427 427 31
PDF Downloads 241 241 17