The cult of the body and its psychological consequences among adolescent girls

Open access

Abstract

Taking into consideration the problem of “the cult of the body” among young women, the sociocultural context of their upbringing should be analyzed. Nowadays, it can be observed that many young women actively participate in promoting “the cult of the body”. The aim of the aforementioned actions is to get a slim, attractive figure consistent with the trends of women’s attractiveness promoted in the media. The analysis of the social networking sites and blogs indicates that more and more often women themselves are encouraged to promote their attractive, thin image in the Internet. This article will attempt to characterize the phenomenon of “the cult of the body”, in which adolescent women are engaged and which shapes their image of the body and has a potential influence on psychological and physical aspects of their existence. The analysis of the results of the research takes into account the analyzed subject and developmental conditioning of the time of adolescence in the context of sociocultural changes.

1. Babicka-Wirkus A. Oblicza kobiecości w perspektywie postaw wobec ciała przejawianych przez nastolatki. Refleksje. 2011;5:54-64. [Accessed: https://depot.ceon.pl of 15 May 2016.]

2. Melosik Z. Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków: Wydawnictwo “Impuls”; 2010.

3. Grogan S. Body image. Understanding body dissatisfaction in men, women and children. Routledge: New York; 2008.

4. Mandal, E. Ciało jako proces - ciało jako obiekt. Obraz ciała u studentów Akademii Wychowania Fizycznego i studentów kierunków uniwersyteckich. Czasopismo Psychol. 2004;10(1):35-47.

5. Głębocka, A, Kulbat J. Czym jest wizerunek ciała? In: A. Głębocka, J. Kulbat (eds). Wizerunek ciała: portret Polek. Opole: Wydawnictwo UO; 2005.

6. Becelewska D. Repetytorium z rozwoju człowieka. Jelenia Góra: PWSZ; 2006.

7. Obuchowska I. Drogi dorastania. Warszawa: WSiP; 1996.

8. Bee H. Rozwój człowieka na przestrzeni życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka; 2003.

9. Birch A, Malim T. Psychologia rozwojowa w zarysie. Warszawa: PWN; 2002.

10. Brzezińska A. Dorosłość - szanse i zagrożenia dla rozwoju. In: A. Brzezińska. K. Appelt, J. Wojciechowska (eds). Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora; 2002.

11. Musiał D. Kształtowanie tożsamości w adolescencji. In: P. Francuz, W. Otrębski (eds). Studia z Psychologii w KUL. 2007;14:73-92.

12. Havighurst RJ. Developmental task and education. New York: Longmans and Green; 1981.

13. Ziółkowska B. Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? In: A. I. Brzezińska (ed). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2005.

14. McCabe US, Ricciardelli LA. Parent, peer and media influences on bodyimage and strategies to both increase and decrease body size among adolescent boys and girls. Adolescence. 2001;36(142):225-40.

15. Wolf N. The beauty myth: how images of beauty are used against women. New York: Harper Collins; 2002.

16. Izydorczyk B, Rybnicka-Klimczyk A. Środki masowego przekazu i ich rola w kształtowaniu wizerunku ciała u zróżnicowanych wiekiem życia kobiet polskich. Pr Med Rodz. 2009;3(28):20-32.

17. Myers N, Biocca A. The elastic body image: the effect of television advertising and programming on body image distortions in young women. J Communication. 1992;42(3):108-33.

18. Jośko J, Kamecka-Krupa J. Czynniki kulturowe i społeczne predysponujące do zaburzeń odżywiania u młodzieży szkolnej w wybranych miastach województwa śląskiego. Probl Hig Epidemiol. 2007;88(3):320-6.

19. Wojnarowska B. Młodzież a zdrowie. Promocja zdrowia dzieci i młodzieży w Europie. Edukacja zdrowotna w szkole. Polski Zespół ds. Projektu Szkoła Promująca Zdrowie. Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Katowice; 2003.

20. Apfeldorfer G. Anoreksja, bulimia, otyłość. Katowice: Książnica; 1999.

21. Izydorczyk B. Postawy i zachowania wobec własnego ciała w zaburzeniach odżywiania. Warszawa: PWN; 2015.

22. Siemieniecka D. Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; 2015.

23. Perloff RM. Extending theory on social media and body image concerns. Sex Roles. 2014;71(11-12):414-8.

24. Brown CKK. Influence of social media use on adolescent females’ perceptions of their body image. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences.2014;74(12-A) (E).

25. Treneman-Evans G. Social media: understanding its impact on body image in adolescents. J Aesthetic Nurs. 2017;6(9):482-3.

26. Marengo D, Longobardi C, Fabris MA, Settanni M. Highly-visual social media and internalizing symptoms in adolescence: The mediating role of body image concerns. Comput Hum Behav. 2018;82:63-9.

27. Burnette CB, Kwitowski MA, Mazzeo SE. I don’t need people to tell me I’m pretty on social media: a qualitative study of social media and body image in early adolescent girls. Body Image. 2017;23:114-25.

28. Lucas AR, Beard, CM, O’Fallon WM, Kurland LT. 50-year trends in the incidence of anorexia nervosa in Rochester, Minn.: A population-based study. Am J Psych. 1991;148:917-22.

29. Harrison K. The body electric: Thin-ideal media and eating disorders in adolescents. J Communication. 2000;50:119-43.

30. Hofschire LJ, Greenberg BS. Media’s impact on adolescents’ body dissatisfaction. In: J. D. Brown, J. R. Steele (ed). Sexual teens, sexual media. Mahwah, NJ: Erlbaum; 2001.

31. Thomsen SR, Weber MM, Brown LB. The relationship between reading beauty and fashion magazines and the use of pathogenic dieting methods among adolescent females. Adolescence. 2002;37:1-1.

32. Fredrickson BL, Roberts TA. Objectification theory: Toward understanding women’s lived experience and mental health risks. PWQ.1997;21:173-206.

33. Lindner K. Images of women in general interest and fashion advertisements from 1955 to 2002. Sex Roles. 2004;51:409-21.

34. Harter S. The development of self-representations. In: W. Damon (series ed.) N. Eisenberg (volume ed.), Handbook of child psychology: Vol. 3. Social, emotional, and personality development. Hoboken, NJ: Wiley; 1998.

35. Major B, Barr L, Zubek J. Gender and self-esteem: A meta-analysis. In: W. Swann, J. H. Langlois, L. Gilbert (eds.), Sexism and stereotypes in modern society: The gender science of Janet Taylor Spence (223-53). Washington, DC: American Psychological Association; 1999.

36. Tolman DL, Impett EA, Tracy AJ, Michael A. Looking good, sounding good: Femininity ideology and adolescent girls’ mental health. PWQ. 2006;30:85-95.

37. Rogers MF. Barbie jako ikona kultury. Trans. E. Klekot. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza SA; 2003.

38. Melosik, Z. Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jak (kon)tekst pedagogiczne. Toruń: Wydawnictwo Edytor; 1996.

39. Groesz LM, Levine MP, Murnen S K. The effect of experimental presentation of thin media images on body satisfaction: A meta-analytic review. Int J Eating Disorders. 2002;31:1-16.

40. Holmstrom AJ. The effects of the media on body image: A meta-analysis. J Broadcasting & Electronic Media. 2004;48:196-217.

41. Hargreaves DA, Tiggemann M. Idealized media images and adolescent body image: “Comparing” boys and girls. Body Image. 2004;1:351-61.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 200 200 30
PDF Downloads 150 150 21