Clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) of Małopolska Province

Open access

Clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) of Małopolska Province

Twenty-four species of the family Sesiidae have been recorded from the Province of Małopolska. This constitutes ca 78% of all the species of this family present in Poland. The species Paranthrene insolita, Synanthedon mesiaeformis, S. flaviventris, S. conopiformis, Chamaesphecia tenthrediniformis have been recorded for the first time in this region. Sesia bembeciformis and Synanthedon cephiformis have been recorded as new for the Pieniny Mts. The majority of adults were attracted with the use of synthetic sex pheromones.

Batkowski S., Palik E., Szpor R. 1972. Motyle większe Tatr Polski. Polskie Pismo Entomologiczne 42: 637-688.

BĄKowski M. 1996. Przezierniki (Lepidoptera, Sesiidae) zbiorowisk kserotermicznych krainy Miechowsko-Sandomierskiej. Wiadomości Entomologiczne 15: 43-50.

Bąkowski M. 1997. Nowe stanowiska Synanthedon stomoxyformis (Hübner, 1790) (Lepidoptera, Sesiidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 16:121

BĄKowski M. 2000. Sesiidae. [In:] Buszko J. Nowacki J. (eds). The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist.52-53. Polish Entomological Monographs, 178 pp.

BĄKowski M. 2001. Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" 5: 79-95.

Bąkowski M. 2002. Daily activity patterns of clearwing moth species at pheromone baits in Poland (Lepidoptera: Sesiidae). Biological Letters 39: 42-48.

Bąkowski M. 2008. Materiały do znajomości przezierników (Lepidoptera: Sesiidae) Pienin. Wiadomości Entomologiczne 27: 175-176.

Bąkowski M., Hołowiński M. 2004. Synanthedon andrenaefomis (Laspeyres, 1801), nowy dla fauny Polski gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae). Wiadomości Entomologiczne 23: 39-43.

Bąkowski M., Hołowiński M. 2011 (in press). Przezierniki (Lepidoptera, Sesiidae) południowo-wschodniej części Polesia Lubelskiego. Cześć II. Wiadomości Entomologiczne.

Bąkowski M., Hołowiński M., Miłkowski M. 2003. Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) Puszczy Kozienickiej. Wiadomości Entomologiczne 21: 229-240.

Bąkowski M., Hołowiński M., Ryrholm N. 2009. Paranthrene insolita Le Cerf 1914 (Lepidoptera: Sesiidae) - a new clearwing moth species to the fauna of Poland. Polish Journal of Entomology 78: 115-120.

Bąkowski M., Celadyn R., Hołowiński M., Zajda W. 2008. Nowe stanowiska Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801) (Lepidoptera, Sesiidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne 27: 177-178.

Błeszyński S., Razowski J., Żukowski R. 1965. Fauna motyli Pienin. Acta Zoologia Cracoviensia 10: 375-493.

Buszko J., Mikkola K., Nowacki J. 2000. Motyle (Lepidoptera) Tatr Polskich. Część I. Wstęp, przegląd gatunków, geneza fauny. Wiadomości Entomologiczne 19: 1-44.

Karalius V., Bûda V. 2006. The investigation of Synanthedon mesiaeformis and S. flaviventris (Lepidoptera, Sesiidae) distribution in Lithuania using sex attractants. Acta Zoologica Lituanica 16: 204-209.

Kokot A. 2005. Synanthedon soffneri Špatenka, 1983 (Lepidoptera, Sesiidae) new to the Polish fauna. Acta Entomologica Silesiana 12-13: 163-164.

Niesiołowski W. 1929. Motyle większe Tatr Polskich. Prace Monograficzne Komisji Fizjograficznej 5

Pühringer F., Ryrholm N. 2000. Pheromonanflug europäischer Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae). Mitteilungen der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Salzkammergut 3: 65-72.

Razowski J., Palik E. 1969. Fauna motyli okolic Krakowa. Acta Zoologia Cracoviensia 14: 217-310.

Szadziewski R., Pawlikowski T., Buszko J. 1973. Nowe gatunki muchówek (Diptera), błonkówek (Hymenoptera) i motyli (Lepidoptera) dla Pienin. Przegląd Zoologiczny 17: 192-195.

Śliwiński Z., Kowalczyk J.K. 1995. Przezierniki (Lepidoptera, Sesiidae) Wyżyny Łódzkiej. Wiadomości Entomologiczne 14: 231-236.

Zajda W. 2011 (in press). Interesujące gatunki motyli (Lepidoptera) Beskidu Makowskiego. Wiadomości Entomologiczne.

Polish Journal of Entomology

Polskie Pismo Entomologiczne; The Journal of Polish Entomological Society

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 123 121 10
PDF Downloads 72 72 5