Environmental management concepts supported by information technology

Open access

Environmental management concepts supported by information technology

The genesis and development of environmental management concepts are presented. An overview of the current environmental management ideas, programmes and systems, including Sustainable Development, Responsible Care, Cleaner Production, environmental management based on ISO 14000, and EMAS is provided. Selected computer-aided tools and techniques for improving the quality of environmental management are proposed.

Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych "środowisko i Rozwój", Rio de Janeiro 1992, Szczyt Ziemi, IOś, Warszawa, 1998.

Strony www.mos.pl

Nowak Z. Zarządzanie środowiskiem cz. I i II, Wyd. Pol. śląskiej, Gliwice, 2001.

Kowalski Z. Czystsze produkcja jako strategia ochrony środowiska naturalnego, Mentor, Kraków, 1998.

Hoffmann J., Hoffmann K. Zrównoważony rozwój w produkcji nawozów, Przemysł Chemiczny, 82/8 - 9, 2003.

PN-EN ISO 14041:2002 - Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Określenie celu i zakresu oraz analiza zbioru.

PN-EN ISO 14042:2002 - Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Ocena wpływu cyklu życia.

PN-EN ISO 14043:2002 - Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Interpretacja cyklu życia.

ISO/TR 14047:2003 - Zarządzanie środowiskowe - Ocena wpływu cyklu życia - Przykłady stosowania ISO 14042.

ISO/TR 14048:2002 - Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Format dokumentowania danych.

ISO/TR 14049:2002 - Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Przykłady stosowania ISO 14041 do określenia celu i zakresu oraz analizy zbioru.

Żuchowski J., Łagowski E. Narzędzia i metody doskonalenia jakości, Wyd. Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej, Radom, 2004.

Kraszewski R. TQM teoria i praktyka, Wyd. Dom Organizatora, 2001.

Operacz M., Szulc R. Projekt systemu ekspertowego dla SWD Eutro-Woda dotyczącego jakości wody w rzekach, praca dyplomowa, 1995.

Kalogirou S., Neocleous C., Pashiardis S., Schizas C. Wind Speed Prediction Using Artificial Neural Networks, Renewable Energy, Vol. 13, 1998.

Biedugnis S., Miłaszewski R. Metody optymalizacyjne w wodociągach i kanalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Hoffmann S. Zastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu regresyjnym stężeń zanieczyszczeń powietrza, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2004.

Duzinkiewicz K. Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wodę pitną. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozprawy Monografie 147, 2005.

Pera K. Odzysk odpadów - technologie i możliwości -o metodycznych podstawach kompleksowej ekonomicznej oceny bezodpadowych technologii produkcji, IGSMiE PAN, Kraków, 2005.

PN- EN ISO 14001:2005 - Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania.

PN ISO 14004:2005 - Systemy zarządzania środowiskowego - Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających.

PN ISO 14015:2004 - Zarządzanie środowiskowe - Ocena środowiskowa miejsc i organizacji (EASO).

PN- EN ISO 14031:2002 Zarządzanie środowiskowe - Ocena efektów działalności środowiskowej - Wytyczne.

ISO TR/14032:1999 - Zarządzanie środowiskowe - Przykłady oceny działalności środowiskowej (EPE).

PN- EN ISO 14040:2000 - Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Zasady i struktura.

Polish Journal of Chemical Technology

The Journal of West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 0.55
5-year IMPACT FACTOR: 0.655

CiteScore 2017: 0.65

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.202
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.395

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 122 122 5
PDF Downloads 31 31 2