The social aspects of urinary incontinence of women

Open access

Abstract

Introduction. Urinary incontinence refers to men and women, no matter what age they are. Due to the anatomical structure and biological function of women, they suffer from urinary incontinence more often than men. This disorder occurs widely, affecting many women, mainly in the perimenopausal age, and it increases with age. Aim. Analysis of the problem of urinary incontinence among women on the base of not systematic review of the literature. Summary. In the literature, it is highlighted that urinary incontinence of women is linked between the quality of life and the onset of symptoms, including functioning limitations on daily basis. It is a serious health and social problem among women. Conservative treatment in early stage of urinary incontinence may be an effective form of therapy. There is a need to prevent and educate the society in terms of shaping appropriate attitudes and behavioral health, including conservative methods in the treatment of urinary incontinence.

1. Wierzbicka M, Urban K, Murawski M, Wronecki K. Występowania i czynniki ryzyka nietrzymania moczu u kobiet. Fizjoterapia. 2009; 17(1): 38.

2. Pages IH. Komplexe Physiotherapie der Weiblichen Harnikontinenz - Grundlagen, Durchfuhrung, Bewertung. Phys Med Rehab Kuror. 1996; 2: 19.

3. Purc D, Rasała A. Metody nietrzymania moczu. European Journal of Medical Technologies. 2015; 3(8): 29-35.

4. Klisowska I, Dąbek A, Zborowska I, i wsp. Nietrzymanie moczu - zadanie dla fizjoterapeuty. Część I. Piel Zdr Publ. 2011;1(3): 285.

5. Kwolek A, Rzucidło S, Zwolińska J, i wsp. Leczenie zachowawcze wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2006; 3: 227-230.

6. Sherburn M, Guthrie JR, Dudley EC i wsp. Is incontinence associated with menopause? Obstet Gynecol. 2001; 4: 628-633.

7. Ogórek-Tęcza B, Pulit A. Nietrzymanie moczu u kobiet a zaburzenia depresyjne. Pielęg. XXI w. 2012; 1: 25-29

8. Prażmowska B, Puto G, Gergont B. Wpływ nietrzymania moczu na satysfakcję z życia kobiet po 45 roku życia. Problemy Hig. Epidemiol. 2012; 93(4):787.

9. Wszystko o nietrzymaniu moczu, http://www.ntm.pl/?pid=main_tresc.pl.204_html [28.07.2017]

10. Radziszewski P. Opinia dot. kategoryzacji produktów dla osób z nietrzymaniem moczu (14.10.2010).

11. Abrams P, Cartuzo L, Fall M. The standarisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standarisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn. 2002; 2(21): 167-168.

12. Stachowicz N, Maciejczyk-Pencuła M, Morawska D, i wsp. Naglące nietrzymanie moczu-wstępna diagnostyka i leczenie farmakologiczne. Wiad Lek. 2012; LXV (3): 163.

13. Koszla M. Fizjoterapia szansą dla pacjentek z NTM. Kwartalnik NTM. 2006; 1: 4.

14. Bujnowska-Fedak M, Steciwko A. Postępy w leczeniu zachowawczym nietrzymania moczu. Przewodnik Lekarski. 2007, 2:101-107.

15. Klisowska I, Dąbek A, Zborowska I, i wsp. Nietrzymanie moczu - zadanie dla fizjoterapeuty. Część II. Piel. Zdr. Publ. 2012,2,2: 149,150.

16. Strumbelj T, Podnar P, Mežek Z, Zorec B. Leczenie nietrzymania moczu stymulacją elektromagnetyczną (FMS). Śródziemnomorskie Stowarzyszenie Nietrzymania Moczu i Dna Miednicy. 2015.

17. Kamińska A, Kurzeja A, Ogórek-Tęcza B. Jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu. 2102 [on line] Dostęp: http://doczz.pl/doc/2284170/jako%C5%9B%C4%87-%C5%BCycia-kobiet-z-nietrzymaniem-moczu [10.07.2017]

18. Bidzan M., Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Kraków: Impuls. 2008, s.33

19. Dutkiewicz S, Kapusta K. Nietrzymanie moczu a czynniki ryzyka i jakość życia kobiet w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Kielcach. Prz. Menopauz. 2011; 6: 493-499.

20. Kim JC, Chung BS, Choi JB, et al. A safety and quality of life analysis of intravaginal sling plasty in female stress incontinence: a prospective, open label, multicenter, and observational study. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2007;18: 1331-1335.

21. Opracowanie: STUDIO PR na zlecenie WFIP Raport World Federation of Incontinent Patients, Stowarzyszenie Osób z NTM, Program Społeczny NTM- “Normalnie żyć”,: Wpływ NTM na koszty społeczno-ekonomiczne w Polsce, czerwiec 2012, s. 26.

22. Radziszewski P. Dostępność badań urodynamicznych w Polsce. Kwartalnik NTM. 2000; 3(30): 15-16.

23. Kamińska A, Kurzeja A, Ogórek-Tęcza B. Jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu. Piel XXI w. 2012; 41(4): 23.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 248 181 12
PDF Downloads 898 857 192