The comparison of cardiovascular risk factors prevalence among Catholics and Seventh-day Adventists living in southern Poland

Open access

Abstract

Introduction. A review literature concerning the religious affiliation and that of cardiovascular disease did not show any clear correlations between these variables. Aim. To determine selected cardiovascular risk factors and the risk of a cardiovascular event among Seventh-day Adventists (SDA) and Catholics. Material and Methods. A cross-sectional study was carried out in the years 2014-2015 among 252 people, including 118 Seventhday Adventists and 134 Catholics over 18 years of age, residents of southern Poland. The results of the following were analysed: anthropometric measurements, an interview questionnaire, physical examination and laboratory tests, as well as the SCORE scale. Results. The mean concentration of homocysteine and triglycerides in Catholics was significantly higher than in Adventists. Adventists had significantly higher blood pressure and mean HDL cholesterol concentration than Catholics. On the basis of BMI, overweight and obesity were ascertained in a somewhat greater percentage of Catholics than Adventists, and on the basis of waist circumference, android obesity was found to be more common in Catholics than in Adventists. Conclusions. Based on the SCORE scale, the risk of a cardiovascular event was significantly higher in Catholics than in Adventists.

1. Jędrychowski W, Tobiasz-Adamczyk B, Olma A, Gradziliewicz P. Survival Rates Among Seventh-day Adventists Compared with the general population of Poland. Scand J Social Medic. 1985; 13(2): 49-52.

2. Pawlikowski J, Marczewski K. (2008). Religia a zdrowie - czy religia może sprzyjać trosce o zdrowie? Cześć 1 - wartość zdrowia w wielkich religiach świata. Kardiol Dypl. 2008; 7(10): 96-103.

3. Pawlikowski J, Sak J, Marczewski K. Religia a zdrowie - czy religia może sprzyjać trosce o zdrowie?. Część 2 - religijność a zdrowie. Kardiol Dypl. 2009; 8(1): 87-94.

4. Majda A, Zalewska-Puchała J, Bodys-Cupak I, i wsp. Rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych wśród wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zamieszkujących teren Polski Południowej. Probl Piel. 2015; 23(2): 190-196. doi:

5. Modrzejewski W, Musiał WJ. Stare i nowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego - jak zahamować epidemię miażdżycy? Część I. Klasyczne czynniki ryzyka. Forum Zaburzeń Metabol. 2010; 2(1): 106-114.

6. Matetzky S, Freimark D, Ben-Ami S, et. al. Association of elevated homocysteine levels with a higher risk of recurrent coronary events and mortality in patients with acute myocardial infarction. Archiv Inter Medic. 2003; 163(16): 1933-1937. doi:

7. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et. al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): casecontrol study. Lancet, 2004; 364: 937-952. doi:

8. Broda G, Rywik S. Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności - projekt WOBASZ. Zdefiniowanie problemu oraz cele badania. Kardiol Pol. 2005; 63: 6 (Suppl. 4): 601-604.

9. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice, version 2012. Europejskie Wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej na 2012 rok. Kardiol Pol. 2012; (Suppl. I): S1-S100.

10. Cybulska B, Szostak WB, Kłosiewicz-Latoszek L. Zapobieganie chorobom układu krążenia. [w:] P. Gajewski P, red. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2014, s. 149-159.

11. Majda A, Zalewska-Puchała J, Kamińska A, et. al. Risk factors for diseases of the cardiovascular system among Catholics living in areas of Southern Poland. Stud Med. 2017; 33(2): 88-94. doi:

12. Lucchese FA, Koenig HG. Religion, spirituality and cardiovascular disease: research, clinical implications, and opportunities in Brazil. Revista Brasileira Cirurgia Cardiovascular, 2013; 28(1): 103-28. http://dx.doi.org/10.5935/1678-9741.20130015

13. Salmoirago-Blotcher E, Fitchett G, Hovey KM, et. al. Frequency of private spiritual activity and cardiovascular risk in postmenopausal women: the Womenn’s Health Initiative. Annals Epidemiol. 2013; 23(5): 239-245. doi:

14. Valenti VE, Quitério RJ, Barnabe V, et al. Spirituality/religiosity and cardiovascular system. OA Alternative Medicine, 2014; 2(1): 1-5.

15. Appel L.J, Miller E.R, Ha Jee S, et al. Effect of dietary patterns on serum homocysteine. Results of a randomized, controlled feeding study. Circulation, 2000; 102(8): 852-857.

16. Heuch I, Jacobsen BK, Fraser GE. A cohort study found that earlier and longer Seventh-day Adventist church membership was associated with reduced male mortality. J Clinical Epidemiol. 2005; 58(1): 83-91.

17. Kwok CS, Umar S, Myint PK, et. al. Vegetarian diet, Seventh Day Adventists and risk of cardiovascular mortality: a systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol. 2014; 176(3): 680-686. doi:

18. Orlich MJ, Singh PN, Sabate J, et. al. Vegetarian Dietary Patterns and Mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Internal Medic. 2013; 173(13): 1230-1238. doi:

19. Bell CN, Bowie JV, Thorpe RJ. The interrelationship between hypertension and blood pressure, attendance at religious services, and race/ethnicity. J Relig Health, 2012; 51(2): 310-322, doi:

20. Feinstein M, Liu K, Ning H, et. al. Burden of cardiovascular risk factors, subclinical atherosclerosis, and incident cardiovascular events across dimensions of religiosity: The multi-ethnic study of atherosclerosis. Circulation, 2010; 121(5): 659-66. doi:

21. Zdrojewski T, Bandosz P, Szpakowski P, i wsp. Rozpowszechnienie głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce. Wyniki badania NATPOL PLUS. Kardiol Pol. 2004; 61, 5-26.

22. Biela U, Pająk A, Kaczmarczyk-Chałas K, i wsp. (2005). Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wieku 20-74 lat. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63, 6 (Suppl. 4): 632-635.

23. Sygnowska E, Waśkiewicz A. Sposób żywienia osób z hipercholesterolemią stosujących odpowiednią dietę i niestosujących diety. Bromatol Chem Toksykol. 2012; XLV 3: 608-613.

24. Zdrojewski T. Występowanie i świadomość nadciśnienia tętniczego w Polsce i na świecie. Postępy Nauk Med. 2011; 3: 4-10.

25. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et. al. Obesity and the risk of myocardial infarction in 27,000 participants from 52 countries: a case-control study. Lancet, 2005; 366: 1640-1649. doi:

26. Fernandez R, Rolley JX, Rajaratnam R, et. al. Risk factors for Coronary Heart Disease among Asian Indians living in Australia. J Transcult Nurs. 2015; 26(1): 57-63. doi:

27. Anthony D, Baggott R, Tanner J, et. al. Health, lifestyle, belief and knowledge differences between two ethnic groups with specific reference to tobacco, diet and physical activity. J Adv Nurs. 2012; 68(11): 2496-2503, doi:

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 215 151 6
PDF Downloads 122 79 9