The brain death definition and human organs transplantation in the light of the Catholic Church teaching

Open access

Abstract

Aim. The aim of this paper is to present the teaching of the Catholic Church regarding the brain death and the human organ transplantation.

Material and methodology. The analysis of the official documents of the Holy See as well as the teaching and speeches of popes was made.

Results and Conclusions. The Catholic Church supports transplants from deceased persons and considers donating their organs after death for transplantation as the gift of the greatest love. However, it is not unconditional acceptance. The most important conditions are: the patient’s informed consent for organ donation and a precise statement of the death of the donor. The currently used definition of brain death has been declared by the Church not only as sufficient but also as definitive criterion of the death of a man. In Christian ethics, this criterion allows an ethical judgment, which is called as moral certainty and provides the basis for an ethically proper action. It is also stressed that the donation of organs for transplantation must be altruistic. It is unacceptable to expect and to receive any payment for such an act.

3. Sobczak K, Janaszczyk A. Kontrowersje wokół neurologicznego kryterium śmierci mózgu. Forum Medycyny Rodzinnej. 2012, 6 (4).

4. Nowacka M. Etyka a transplantacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2003.

5. Luft S. Medycyna pastoralna. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej. 2002.

6. Bohatyrewicz R, Makowski A, Kępiński S. Rozpoznawanie śmierci mózgu. [w:] Rowiński W, Wałaszewski J, Pączek L, red. Transplantologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004.

7. Załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, M. P. 2007, nr 46, poz. 547.

8. Zembala M. Zasady pobierania i przeszczepiania narządów i tkanek do transplantacji w ujęciu Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 2009; 6 (4): 407-411.

9. Noszczyk W. Chirurgia repetytorium. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich; 2009.

10. Pius XII. W sprawie sztucznego utrzymywania pacjenta przy życiu. Opieka paliatywna nad dziećmi. Wydanie XIII. Warszawa; 2005.

11. Papieska Rada Cor Unum. Niektóre kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych i umierających. 27.07.1981r. [w:] W trosce o życie, wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Tarnów: wydawnictwo Biblios; 1998.

12. Papieska Akademia Nauk. Deklaracja o sztucznym przedłużaniu życia i dokładnym ustaleniu momentu śmierci, 21.10.1985r., [w:] W trosce o życie, wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Tarnów: wydawnictwo Biblios; 1998.

13. Karta pracowników służby zdrowia. [w:] W trosce o życie, wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Tarnów: Wydawnictwo Biblios; 1998: 87.

14. Jan Paweł II. Przemówienie do uczestników Kongresu Światowego Towarzystwa Transplantologicznego, 29 VIII 2000r. L’Osservatore Romano. 2000; 11-12: 228.

15. Nadprzyrodzony krwiobieg miłości. Słowo biskupów polskich w sprawie przeszczepiania narządów (na niedzielę 23 września 2007r.), http://www.uniatransplantacyja.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=157 [data dostępu: 19.04.2015].

16. Papieska Akademia Nauk. Why the Concept of Brain Death is Valid as a Definition of Death, excerpt of Scripta Varia 10. Vatican; 2008.

17. Gulak S. Transplantacja narządów w świetle nauczania Kościoła Katolickiego. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2011; 4 (37).

18. Gręźlikowski J. Prawne i teologiczno – moralne aspekty transplantacji. http://drugieserce.jaw.pl/przeszczepy_narzadow/?pl_prawne-i-teologiczno-moralne-aspekty-transplantacji,107 [data dostępu: 31.12.2013r].

19. Majchrowicz B, Sadowska L. Problemy społeczne w świetle badań poziomu akceptacji transplantacji narządów i tkanek wśród mieszkańców Podkarpacia. Onkologia Polska. 2012; 1(15): 9-16.

20. Katechizm Kościoła Katolickiego. Wydanie II poprawione. Poznań: Wydawnictwo Pallotinum. 2012; 2296.

21. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kielce: Wydawnictwo Jedność. 2005; 476.

22. Jan Paweł II. Evangelium Vitae, o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. [w:] W trosce o życie, wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów: Wydawnictwo Biblios. 1998; 86.

23. Jan Paweł II. Najwyższy akt miłości, przemówienie do uczestników I Międzynarodowego Kongresu Towarzystwa Transplantacji Narządów, 20.06.1991. [w:] W trosce o życie, wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Tarnów: Wydawnictwo Biblios; 1998.

24. Jan Paweł II. Przemówienie do uczestników Światowego Kongresu Towarzystwa Transplantacyjnego. Rzym; 2000.

25. Komunikat z 275. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. „L’Osservatore Romano”. 1995; 5.

26. Norkowski JM. Medycyna na krawędzi. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN; 2011.

27. Zwłoki z bijącym sercem. Wywiad z o. dr n. med. Jackiem Marią Norkowskim. Tygodnik Katolicki Niedziela. 2011; 24: 14-15.

28. Kowalski J. Bijące serca zwłok. Gazeta Wyborcza. 15.10.2013. http://wyborcza.pl/1,87648,14778670,Bijace_serca_zwlok.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 244 188 13
PDF Downloads 160 132 19