Expectations of patients for the support and the support for hemodialysis patients given by nurses

Open access

Abstract

Introduction. Undoubtedly, the renal replacement therapy is stressful situation for the patients with chronic renal failure. Chronic disease limits and prevents meeting the psychosocial needs. It often causes the frustration, to which patients react in different ways.

Aim of the Study. Purpose of the research was to investigate patients’ expectations for the support and to define the support given by nurses.

Material and Methodology. One hyndred chronic renal failure patients were examined on the basis of an author’s questionnaire survey. Results were subjected to statistical analysis. Homogeneity test was used for unrelated quality characteristics to detect the existence of differences between compared groups.

Results. Most of patients expected the support first from their families (39%), next from doctors and nurses. Almost everybody (95.0%) Experienced emotional support from nurses during every hemodialysis.

Conclusions. The research shows that patients during stress expect a conversation and almost all of them accept the attitude of empathy. Those who received information support felt less stressed.

1. Horney K. Neurotyczna osobowość naszych czasów. Poznań: Wydawnictwo REBIS; 2009, s. 71.

2. Majkowski M, Steciwko A, Sapilak BJ. Problemy psychologiczne u pacjentów leczonych nerkozastępczo. [w:] Rutkowski B. red. Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Via Medica; 2008.

3. Tłokiński T. red. Lęk – różnorodność przeżywania. Warszawa: Wydawnictwo ArxRegia; 1993.

4. Górajek-Jóźwik J. Wsparcie jako element procesu pielęgnowania. [w:] Kawczyńska-Butrym Z. red. Wsparcie społeczne w zdrowiu i w chorobie. Warszawa: CMDNŚSzM; 1994.

5. Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN; 2011, s.14-19.

6. Sikora G. Zaburzenia depresyjne u pacjentów dializowanych. Terapia depresji. Drogowskazy. 2000; 2: 15-19.

7. Sapilak B, Steciwko A. Depresja i zaburzenia lękowe występujące w trakcie długotrwałej hemodializoterapii. Problemy Lekarskie. 2004; 43 (3-4): 109-114.

8. Kurpas D, Sapilak B, i wsp. Opieka nad pacjentem dializowanym w praktyce lekarza rodzinnego. Problemy Lekarskie. 2006; 45(3): 84-85.

9. Trafidło E. Depresja u chorych dializowanych. Dializa i Ty. 2011; 1: 15.

10. Gętek M, Czech N, Białek-Dratwa A, i wsp. Jakość życia chorych poddawanych przewlekle leczeniu nerkozastępczemu – przegląd piśmiennictwa. Hygeia Public Health. 2012; 47: 151–156.

11. Davison SN. Ethical issues in dialysis Aaron Spital, Series Editor. Semin. Dialys. 2002; 15: 41.

12. Sapilak B, i wsp. Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerkozastępczo. [w:] Jakubowski J, Wątroba J. red. Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III. Kraków, StatSoft Polska Sp. z o.o.; 2008, s.165-172.

13. Bereza B. Źródła niepokoju długotrwale hemodializowanych. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. 2007; 7 (1): 8-14.

14. Ćwiek D, Branecka-Woźniak D, Fryc D, i wsp. Ocena możliwości samo opieki i zapotrzebowania na źródła wsparcia społecznego u kobiet z problemem niepłodności. Ann Acad Med. Stetinensis. 2009;55 (2): 35-38.

15. Bereza B. Przyczyny niepokoju pacjentów długotrwale hemodializowanych. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej. 2007; 7 (1): 8-14.

16. Misiewicz A, Różański J, Marchelek-Myśliwiec M, Wiśniewska M. Problemy psychospołeczne chorych przewlekle dializowanych. Post. Nauk Med. 2010; 3, 188–191.

17. Zarzycka D. Wsparcie społeczne w pielęgnowaniu. [w:] Podstawy pielęgniarstwa. Ślusarska B, Zarzycka D, Zahradniczek K. red. Lublin: Wyd. Czelej; 2004.

18. Wiśniewska L, Paczkowska B, Białobrzeska B. Zapotrzebowanie na wsparcie emocjonalne wśród pacjentów leczonych nerkozastępczo. Forum Nefrol. 2010; 3 (1): 63-70.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 124 9
PDF Downloads 112 112 14