Classification of athletes in light of the results of swimmers with locomotor disability obtained during the Paralympic Games in 2000-2012

Open access

Abstract

Introduction: Classification of athletes in disability sports aims to give athletes equal opportunities in competition. In most sport disciplines, athlete’s functional capabilities are taken into consideration and on this basis the athlete is classified into the appropriate sport class. The issue is relevant and it is an important direction of research undertaken in the field of disability sport. Assuming that sport results are resultants of athlete’s functional capabilities and level of training, the analysis of sports results obtained by athletes with disabilities, especially those obtained during major events, becomes the focus of research.

Material and methods: The aim of the analysis was to enable an assessment of the classification system in relation to the results obtained by swimmers in each sport class. For the analysis we used the official results in swimming in all styles at all distances, obtained during Paralympics Games in 2000-2012 by women and menwith locomotor disability. To assess the significance of differences in results between particular sport classes, the Mann–Whitney U test was used. The adopted level of significance was set at p < 0.05.

Results and conlusions: The results of the analysis indicate that the classification system for swimming differentiates competitors in terms of the results obtained. This refers mainly to men in particular sport classes, which may be an indicator of a high performance level in this sports discipline. In the case of women, no differences (in some cases) have been observed between the results obtained by athletes, especially between classes where swimmers with smaller functional deficits compete. This can serve as a reason for combining these classes, which could lead to the increase in sports performance level in women’s swimming.

[1] Molik B., Kosmol A., Klasyfikacja w sporcie niepełnosprawnych. In: Kosmol A. [ed.], Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, Warszawa 2008, 119–139.

[2] Molik B., Tendencje rozwoju klasyfikacji zawodników w sporcie osób niepełnosprawnych. In: Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. [eds.], Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. Tom 2. 2005, 211–215.

[3] Vanlandewijck Y., Sport science in the Paralympic movement. J. Rehabil. Res. Dev., 2006, 43 (7) 17–24.

[4] Molik B., Wydolność beztlenowa i skuteczność w grach zespołowych a klasyfikacja zawodników niepełnosprawnych. AWF, Warszawa 2010, 54–61.

[5] Morgulec N., Kosmol A., Hubner–Woźniak E., Molik B., Rutkowska I., Poziom wydolności beztlenowej mięśni kończyn górnych a system klasyfikacji w rugby na wózkach. In: Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. [eds.], Proces doskonalenia treningu i walki sportowej. Tom 4, 2007, 219–222.

[6] Kosmol A., Pyrżak K., Wpływ klasyfikacji na rozwój wyników w pływaniu mężczyzn na Igrzyskach Paraolimpijskich 1992, 1996, 2000. In: Sozański H., Perkowski K., Śledziewski D. [eds.], Trening sportowy na przełomie wieków. Współczesny sport olimpijski i sport dla wszystkich. 2002, 266–271.

[7] Gruszczyński K., Bicka A., Rutkowska I., Analiza rozwoju wyników sportowych niewidomych kobiet i mężczyzn w lekkoatletyce, na Igrzyskach Paraolimpijskich w latach 1988–2000. In: Sozański H. [ed.], Trening sportowy na przełomie wieków. 2000, 191–196.

[8] Molik B., Rutkowska I., Gruszczyński K., Wyniki w rzucie dyskiem oraz pchnięciu kulą mężczyzn podczas igrzysk paraolimpijskich jako kryteria oceny systemu klasyfikacji zawodników. In: Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D. [ed.], Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, Tom 3, 2006, 223–228.

[9] Kosmol A., Rowińska E., Wpływ zmian w klasyfikacji w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych w latach 1988–1996 na wyniki sportowe. Wych. Fiz. Sport, 2000, 3, 21–35.

[10] Rawicz–Mańkowski G., Ocena możliwości funkcjonalnych a klasyfikacja w sporcie osób niepełnosprawnych. Roczniki Naukowe AWF w Warszawie, 1998, XXXVII, 235–275.

[13] Molik B., Rozwój ruchu paraolimpijskiego. In: Kosmol A. [ed.], Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. AWF, Warszawa 2008, 48–58.

Physiotherapy

The Journal of University of Physical Education in Wroclaw

Journal Information


SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.101


Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 97 97 16
PDF Downloads 104 104 18