Embodied identity – gendered body

Open access

Abstract

In the literature one often comes across a thesis that body plays more relevant role in the development of female identity than in the development of male identity. Beauty and appearance are treated as key factors among numerous categories explicating the thesis. The beauty is considered to be the key feature in the definition of women, hence the appearance should be more relevant to female’s identity and should constitute the self and expansively introduce the body into consciousness and self-consciousness. Such a paradigm of relations between body and identity indicates that male’s identity is less embodied. What if it is not less embodied but anchored in different categories than appearance and beauty? What are these categories? Are these categories equally expansive in the introduction of body into consciousness and self-consciousness? An attempt to provide answers to these questions is based on interviews focused on the variety of experiences of nudity.

[1] Jakubowska H., Socjologia ciała. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.

[2] Kaschak E., Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne. Gdańskie Wydawnictwa Pedagogiczne, Gdańsk 2001.

[3] Melosik Z., Tożsamość, ciało, władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne. EDYTOR S.C., Poznań - Toruń 1996.

[4] Tseëlon E., The mask of feminity. Sage Publications, London 1995.

[5] Kaufmann J.-C., Wywiad rozumiejący. Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

[6] Kaufmann J.-C., Dirty linen: couples and their laundry. Middlesex University Press, London 1998.

[7] Rabinow P., Refleksje na temat badań terenowych w Maroku. Wydawnictwo Marek Derewecki, Kęty 2010.

[8] Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

[9] Elias N., Społeczeństwo jednostek. Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 2008.

[10] Kaufmann J.-C., Ego. Socjologia jednostki. Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.

[11] Prawda M., Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości (o koncepcji badań biograficznych Fritza Schutze). Studia Socjologiczne, 1989, 4, 81-98.

[12] Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i w Ameryce. LSW, Warszawa 1976.

[13] Kvale S., Prowadzenie wywiadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

[14] Clark M., Whose eyes? Women’s experiences of changing in a public change room. Phenomenology & Practice, 2011, 5 (2), 57-69.

[15] Turner B.S., The body and society. Basil Blackwell Publisher Ltd., Oxford 1989.

[16] Berger P.L., Luckmann Th., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1983.

[17] Gehlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia. Czytelnik, Warszawa 2001.

[18] Shiling Ch., Socjologia ciała. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

[19] Mauss M., Socjologia i antropologia. Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.

[20] Plessner H., Pytanie o conditio humana. Wybór pism. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.

[21] Friedman D.M., Pan niepokorny. Kulturowa historia penisa. MUZA S.A., Warszawa 2003.

[22] Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 2006.

Physiotherapy

The Journal of University of Physical Education in Wroclaw

Journal Information


SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.101


Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 116 116 7
PDF Downloads 86 86 9