The Climate Change Impact On Grapevine Productivity

Open access

Abstract

The viticulture, a traditional branch of the national economy, is closely related to climatic conditions because the Republic of Moldova territory represents the northern border of its territorial location. Therefore the knowledge of regional particularities of grapevine productivity formation in dependence of current agro-climatic conditions is of particular interest. Along with accelerated climate change in last decades over the Republic of Moldova territory, we find that are essential changes concerning agro-meteorological conditions, at the same time comprehensive researches that would reflect the actual impact of climate change on grapevine are limited. There are known researches, but in the context of changes that occur at regional level it is necessary to supplement permanently the database in order to elaborate an appropriate estimation of current climate conditions. The above reported facts show the importance of parameters influencing the grapevine productivity time and space study in Republic of Moldova.

IPCC (AR5, 2014) Atlas of Global and Regional Climate Projections

Nedealcov M. (2001) Clasificarea iernilor cu diferit grad de asprime pe teritoriul Republicii Moldova //Analele Universităţii „Al.I.Cuza”, Lucrările Simpozionului Sisteme Informaţionale Geografice, Nr.7, pag. 153-163, Iaşi.

Nedealcov M. (2011) Fundamente teoretico-practice de estimare a potenţialului agroclimatic în condiţiile schimbării globale a climei Autoreferatul tezei de doctor habilitat în geografie, Chişinău.

Puţuntică A. (2000) Valurile de frig şi singularităţile termice negative din Republica Moldova, Învăţământul Universitar din Moldova la 70 de ani, Materialele Conferinţei Ştiinţifico - Metodice, Chişinău, 9-10 octombrie 2000, volumul II, Editura Universităţii de Stat din Tiraspol, pag. 156-158, Chişinău.

Puţuntică A.(2008) Fenomenele meteorologice de risc de pe teritoriul Republicii Moldova, Teză de doctor în ştiinţe geografice, Chişinău.

Rapcea M., Nedealcov M (2014) Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependenţă de climă, 212 p., Chişinău.

Tonietto, J.; Carbonneau, A. (2004) Multicriteria climatic classification system for grape-growing regions worldwide. Agricultural and Forest Meteorology, 124/1-2, 81-97.

Tonietto, J. Carbonneau, A. (2004) Régime thermique en période de maturation du raisin dans le géoclimat viticole : indice de fraîcheur des nuits - IF et amplitude thermique. In: Symposium International sur le Zonage Vitivinicole, 4. Tome I, p. 279-289.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 179 179 15
PDF Downloads 59 59 6